Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập

 
Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu

Để thực hiện đăng ký hồ sơ qua mạng cần thực hiện đầy đủ các bước sau:

Đăng ký hồ sơ Cấp mới GP Kinh doanh Hộ cá thể - HTX


Hướng dẫn chung:

Bước 1: Khi nhấp vào liên kết đăng ký hồ sơ cấp mới GP Kinh doanh Hộ cá thể - HTX thì nơi nhận hồ sơ đăng ký sẽ được chọn sẵn. 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu vào trang đăng ký. Những mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin đầy đủ nhấp vào nút “Nộp hồ sơ” để tiến hành nộp hồ sơ. 

Bước 4: Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, khi nhấp vào nút Nộp hồ sơ sẽ hiển thị thông báo. Với thông báo hiển thị sẽ hướng dẫn người dùng nhập vào các vùng còn thiếu hoặc sai định dạng.

Bước 5: Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, khi nhấn vào nút Nộp hồ sơ sẽ hiển thị thông báo hồ sơ đã nộp thành công và hồ sơ sẽ được chuyển về Phòng đăng ký kinh doanh thị xã  Tân Châu (Sẽ tiến hành trả lời hồ sơ là đạt hay không đạt và trả kết quả trả lời qua mail và trên cổng trực tuyến cho người dùng.)

Bước 6: Khi nộp hồ sơ thành công, người dùng sẽ được cấp số biên nhận và mã truy cập. Với 2 thông tin này, sử dụng để tiến hành tra cứu tình trạng hồ sơ. Ngoài ra người dùng cũng có thể check mail để có 2 thông tin này.

Hướng dẫn chi tiết:

- Ở màn hình cấp mới GP Kinh doanh Hộ cá thể - HTX, người dùng nhập vào các thông tin sau: 

Thông tin hồ sơ: 
o    Loại giấy phép: Chọn loại giấy phép đăng ký (Hộ kinh doanh cá thể hoặc Hợp tác xã) 
o    Họ tên người đại diện 
o    Giới tính
o    Sinh ngày (ngày/tháng/năm)
o    Dân tộc
o    Loại giấy tờ: Chọn hình thức chứng thực bằng chứng minh nhân dân, hoặc giấy tờ chứng thực pháp lý. 
o    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
o    Chỗ ở hiện tại
o    Điện thoại cá nhân
o    Email cá nhân
o    Fax
o    Website


Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể với nội dung sau: 

o    Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình
o    Ðịa điểm kinh doanh
o    Ðiện thoại cơ quan
o    Email cơ quan 
o    Fax
o    Website
o    Ngành, nghề kinh doanh: Chọn từ danh sách các ngành, nghề kinh doanh được liệt kê. Ở đây người dùng có thể chọn nhiều ngành, nghề cùng lúc muốn đăng ký. 
o    Vốn kinh doanh. 

o    Giấy tờ đính kèm: Tương ứng với từng loại ngành, nghề kinh doanh được chọn thì danh sách giấy tờ kèm theo của hồ sơ sẽ được hiển thị kèm. Người dùng sẽ đánh dấu chọn (Có/Không) trong danh sách các giấy tờ yêu cầu được hiển thị và tải lên tập tin đính kèm (nếu có).

o    Khi đã nhập các thông tin được yêu cầu, người dùng nhấp vào nút Nộp hồ sơ để tiến hành nộp. Sau đó, có thể nhấp vào các liên kết:
o    Nút In hồ sơ: In hồ sơ đăng k‎ý để lưu.
o    Nút Trở về: Quay về trang trước trang hiện tại.
o    Người dùng ghi nhận số biên nhận, mã truy cập để khi tra cứu.

    Lưu ý: 
o    Tại các mục có (*): Nhập đầy đủ thông tin không được bỏ trống
o    Tại mục ngày sinh, ngày cấp: người dùng click vào ô ngày thì sẽ hiển thị lịch để chọn ngày hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy (ví dụ: 09/02/1986)
o    Tại mục Điện thoại: nhập số. Ví dụ: 088418988, 84-261-301
o    Tại “CMND” : nhập số. Ví dụ: 211758589. 
o    Tại “Email”: Nhập đúng theo định dạng tên không có dấu @yahoo(gmail..).com. Ví dụ: luan_nguyenvn@yahoo.com

Tra cứu CSDL Hộ Kinh Doanh - HTX


Trang hiển thị tra cứu giấy phép đăng k‎ý kinh doanh: 

Hỗ trợ tìm kiếm các giấy phép theo các tiêu chí như: Từ ngày…Đến ngày, Tên hộ kinh doanh/HTX, Số DKKD,  Địa chỉ, Ngành nghề kinh doanh, Tên chủ hộ kinh doanh/thành viên, Số CMND. 

o    Để tra cứu người dùng sẽ nhập một trong các tiêu chí trên và nhấn nút Tìm kiếm. 
o    Để trở về trang hiển thị trước đó, nhấn nút Trở về. 
o    Để nhập lại tiêu chí tìm kiếm, nhấn nút Làm lại. 

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị bên dưới, nhấp đúp vào dòng dữ liệu cần tra cứu trong danh sách để xem thông tin chi tiết hơn của giấy phép kinh doanh hoặc để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.Để thực hiện đăng ký hồ sơ thay đổi qua mạng cần thực hiện đầy đủ các bước sau:

Đăng ký hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
(hay còn gọi thay đổi GP kinh doanh, như thay đổi địa điểm kinh doanh, người đại diện pháp lý, tăng giảm vốn kinh doanh,…)


Để thay đổi giấy phép nội dung kinh doanh sẽ có hai trường hợp, đầu tiên người dùng sẽ vào liên kết CSDL Hộ kinh doanh – HTX để tìm kiếm, tra cứu lại giấy phép của mình trong cơ sở dữ liệu của cơ quan thẩm quyền và nhấn nút đăng ký để chuyển sang trang “Đăng ký hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh”, trong trường hợp này người dùng sẽ không cần nhập lại thông tin kinh doanh của giấy phép đã có (cũ). Ngược lại nếu tìm không thấy thì người dùng sẽ vào liên kết “Đăng ký hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh”  để thực hiện. 

Hướng dẫn chung:

Bước 1: Khi nhấp vào liên kết đăng ký hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì nơi nhận hồ sơ đăng ký sẽ được chọn sẵn. 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin hộ kinh doanh từ giấy phép đã có (cũ) và thông tin nội dung kinh doanh mới muốn thay đổi vào trang đăng ký. Những mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin đầy đủ nhấp vào nút “Đăng ký” để tiến hành nộp hồ sơ. 

Bước 4: Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, khi nhấp vào nút “Đăng ký” sẽ hiển thị thông báo. Với thông báo hiển thị sẽ hướng dẫn người dùng nhập vào các vùng còn thiếu hoặc sai định dạng.

Bước 5: Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, khi nhấn vào nút “Đăng ký” sẽ hiển thị thông báo hồ sơ đã nộp đăng ký thành công và hồ sơ sẽ được chuyển về Phòng đăng ký kinh doanh thị xã  Tân Châu xét duyệt (Cơ quan thẩm quyền sẽ tiến hành trả lời hồ sơ là đạt hay không đạt và trả kết quả trả lời qua mail và trên cổng trực tuyến cho người dùng.)

Bước 6: Khi nộp hồ sơ thành công, người dùng sẽ được cấp số biên nhận và mã truy cập. Với 2 thông tin này, sử dụng để tiến hành tra cứu tình trạng hồ sơ. Ngoài ra người dùng cũng có thể check mail để có 2 thông tin này.

Hướng dẫn chi tiết:

- Ở màn hình đăng ký hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, người dùng nhập vào các thông tin sau: 

Thông tin hộ kinh doanh (từ giấy phép đã có): 
o    Số GP Đăng ký kinh doanh
o    Ngày cấp lần đầu
o    Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình
o    Ðịa điểm kinh doanh
o    Tôi là (Giới tính, CMND số, Ngày cấp, Nơi cấp): nhập thông tin của người đại diện.  

Thông tin mới người đại diện: 
o    Người đại diện mới 
o    Giới tính
o    Loại giấy tờ (chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ chứng thực pháp lý khác)
o    CMND số
o    Ngày cấp CMND
o    Nơi cấp 
o    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
o    Chỗ ở hiện tại 
o    Ðiện thoại /Fax/ Email 

Thông tin mới hộ kinh doanh: 
o     Loại giấy phép: Chọn loại giấy phép đăng ký (Hộ kinh doanh cá thể hoặc Hợp tác xã) 
o    Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình 
o    Ðịa điểm kinh doanh
o    Ðiện thoại mới
o    Email mới 
o    Fax
o    Website
o    Ngành, nghề kinh doanh: Chọn từ danh sách các ngành, nghề kinh doanh được liệt kê. Ở đây người dùng có thể chọn nhiều ngành, nghề cùng lúc muốn đăng ký. 
o    Vốn kinh doanh. 

o    Giấy tờ đính kèm: Tương ứng với từng loại ngành, nghề kinh doanh được chọn thì danh sách giấy tờ kèm theo của hồ sơ sẽ được hiển thị kèm. Người dùng sẽ đánh dấu chọn (Có/Không) trong danh sách các giấy tờ yêu cầu được hiển thị và tải lên tập tin đính kèm.

o    Khi đã nhập các thông tin được yêu cầu, người dùng nhấp vào nút “Đăng ký”  để tiến hành nộp. Sau đó, có thể nhấp vào các liên kết:
o    Nút In hồ sơ: In hồ sơ đăng k‎ý để lưu.
o    Nút Trở về: Quay về trang trước trang hiện tại.
o    Người dùng ghi nhận số biên nhận, mã truy cập để tra cứu.

Lưu ý: 
o    Tại các mục có (*): Nhập đầy đủ thông tin không được bỏ trống
o    Tại mục ngày cấp: người dùng click vào ô ngày thì sẽ hiển thị lịch để chọn ngày hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy (ví dụ: 09/02/2000)
o    Tại mục Điện thoại: nhập số. Ví dụ: 088418988, 84-261-301
o    Tại “CMND” : nhập số. Ví dụ: 211758589
o    Tại “Email”: Nhập đúng theo định dạng tên không có dấu @yahoo(gmail..).com. Ví dụ: luan_nguyenvn@yahoo.com


Hiệu chỉnh và bổ sung hồ sơ
(hay còn gọi Tra cứu tình trạng hồ sơ)


Sau một khoảng thời gian đăng ký hồ sơ qua mạng, người dùng có thể tra cứu xem tình trạng hồ sơ như thế nào tại trang này:   

Bước 1: Nhập “Số biên nhận/Mã truy cập”:  Hai thông tin này sẽ được hệ thống cung cấp cho người dùng sau khi việc nộp hồ sơ thành công dùng cho mục đích tra cứu sau này. Trong trường hợp quên mất mã truy cập thì người dùng nhấp vào tùy chọn “Quên mã truy cập” và thực hiện điền thông tin theo yêu cầu của hệ thống để nhận lại mã truy cập qua email. 

Bước 2: Nhấn “Tìm kiếm”. ( Nhấn Trở về: Để trở về trang hiển thị trước đó hoặc nhấn Làm lại để nhập lại “Số biên nhận/Mã truy cập”)

Bước 3: Nếu “Số biên nhận/Mã truy cập” của người dùng nhập vào hợp lệ, thì hệ thống sẽ hiển thị thông tin của hồ sơ, kèm tình trạng hồ sơ, nội dung trả lời của cơ quan thẩm quyền. 

Gồm 4 tình trạng hồ sơ như sau: 
- Đang chờ tiếp nhận
- Yêu cầu bổ sung hồ sơ
- Hồ sơ đạt yêu cầu đủ điều kiện cấp phép
- Hồ sơ không đạt yêu cầu để cấp phép.

Với tình trạng “Yêu cầu bổ sung hồ sơ” thì người dùng sẽ được phép cập nhật thông tin hồ sơ dựa trên yêu cầu bổ sung ở “nội dung trả lời” của cơ quan thẩm quyền bằng cách nhấp vào liên kết “Chỉnh sửa hồ sơ”.  
Với trạng thái “Hồ sơ đạt yêu cầu đủ điều kiện cấp phép” thì người dùng sẽ mang hồ sơ gốc để nộp cho cơ quan thẩm quyền. 

Bước 4: Sau khi cập nhật hồ sơ theo yêu cầu bổ sung, nhấn nút “Cập nhật” để gửi lại cho cơ quan thẩm quyền xét duyệt lại.


 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: 02963.957.049; 01678.247.247.
Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Email: kiemtracongvu.tanchau@angiang.gov.vn


 
Skip portlet Portlet Menu

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn