Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập

 
Các phòng ban chuyên môn
Skip portlet Portlet Menu
 Công An Thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: Số 16, đường Phạm Hùng, khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0763) 822154

- Fax: (0763) 822447

- Email: congan.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Văn phòng HĐND và UBND thị xã

    * Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

    * Điện thoại: (076) 3822201 - 3530188 - 3530312           Fax: (076) 3532708

    * Email: tanchau@angiang.gov,vn

Xem chi tiết...
 Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Số 149, đường Nguyễn Công Nhàn, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3822402 - 3822092 - 3531171

- Fax: (076)

- Email: pgddt.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Phòng Kinh tế

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3822107 - 3822267

- Fax: (0763) 822367 -  532421

- Email: pkinhte.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu.

- Điện thoại: (076) 3822125 - 3531794

- Fax: (076)

- Email: pldtbxh.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
- Điện thoại: (076) 3822975

- Fax: (076)

- Email: pnoivu.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Phòng Quản lý Đô thị

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3530860 - 3822109

- Fax: (076)

- Email: pqldt.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Phòng Tài chính Kế hoạch

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tri Phương, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: (076) 3569220
- Fax: (076) 3530619

- Email: ptckh.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu.
- Điện thoại: (076) 3823121

- Fax: (076) 3595122

- Email: ptnmt.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
- Điện thoại: (076) 3822332

- Fax: (076) 

- Email: ptuphap.tanchau@angiang.gov.vn.

Xem chi tiết...
 Phòng Văn hóa - Thông tin

- Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang.

- Điện thoại: (076) 3823592

- Fax: (076)

- Email: pvhtt.tanchau@angiang.gov.vn

 

Xem chi tiết...
 Phòng Y tế thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Nhàn, khóm Long Thị C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3533688
- Fax: (076)

- Email: pyte.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Thanh tra thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, khóm Long Thị D, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3822437

- Fax: (076)

- Email: thanhtra.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: 02963.957.049; 01678.247.247.
Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Email: kiemtracongvu.tanchau@angiang.gov.vn


 
Skip portlet Portlet Menu

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn