Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập

 
Đảng, Đoàn thể
Skip portlet Portlet Menu
 Thị Ủy

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0763) 822209

- Fax: (076) 3532303

- Email: vpthiuy.tanchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Ban Dân vận Thị Ủy

- Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3822880 - 3532900

- Fax: (076)

- Email:.

Xem chi tiết...
 Ban Tổ chức Thị Ủy

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3822401 - 3823276

- Fax: (076) 3532708

- Email:

Xem chi tiết...
 Ban Tuyên giáo Thị Ủy

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0763) 823816 - 532005
- Fax: (076)

- Email:.

Xem chi tiết...
 Ủy ban Kiểm tra Thị Ủy

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3822128

- Fax: (076)

- Email:.

Xem chi tiết...
 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

- Địa chỉ: Phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3822827

- Fax: (076)

- Email:

Xem chi tiết...
 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076)
- Fax: (076)

- Email:.

Xem chi tiết...
 Liên đoàn Lao động thị xã Tân Châu

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3822253

- Fax: (076)

- Email:

Xem chi tiết...
 Thị đoàn

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3822457

- Fax: (076)

- Email: 

Xem chi tiết...
 Hội Cựu Chiến binh

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076)

- Fax: (076)

- Email:

Xem chi tiết...
 Hội Cựu Giáo chức

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076)

- Fax: (076)

- Email:

Xem chi tiết...
 Hội Luật gia

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076)

- Fax: (076)

- Email:

Xem chi tiết...
 Hội Người cao tuổi

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076)

- Fax: (076)

- Email:

Xem chi tiết...
 Hội Nông dân

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3822153
-
Fax: (076)

- Email: hoinongdan.tanchau@anggiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Hội Người tàn tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076)

- Fax: (076)

- Email:

Xem chi tiết...

Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: 02963.957.049; 01678.247.247.
Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Email: kiemtracongvu.tanchau@angiang.gov.vn


 
Skip portlet Portlet Menu

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn