Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập

 
Phường, xã
Skip portlet Portlet Menu
 Phường Long Châu

- Địa chỉ: Phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3532406 - 6553906 - 3553902

- Fax: (076)

- Email: longchau@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Phường Long Hưng

- Địa chỉ: Tuyến dân cư Long Hưng, khóm Long Thanhj C, Phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3595932

- Fax: (076) 3595934

- Email: longhung@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Phường Long Phú

- Địa chỉ: khóm Long An B, phường Long phú, thị xã Tân Châu.

- Điện thoại: (076) 3822104

- Fax: (076) 3532143

- Email: longphu@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Phường Long Sơn

- Địa chỉ: Phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3530090 - 3533691

- Fax: (076)

- Email: longson@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Phường Long Thạnh

- Địa chỉ: Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3822167

- Fax: (076)

- Email: longthanh@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Xã Châu Phong

- Địa chỉ: ẤP Vĩnh Tường 2, Xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3547252

- Fax: (076) 3547252

- Email: chauphong@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Xã Lê Chánh

- Địa chỉ: Xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3824340

- Fax: (076) 3547244

- Email: lechanh@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Xã Long An

- Địa chỉ: ấp Long Hiệp, xã Long An, thị xã Tân Châu, An Giang.

- Điện thoại: 0763.540.113

- Fax: (076)

- Email: longan@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Xã Phú Lộc

- Địa chỉ: Xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076)

- Fax: (076)

- Email: phuloc@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Xã Phú Vĩnh

- Địa chỉ: Xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076)

- Fax: (076)

- Email:phuvinh@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Xã Tân An

- Địa chỉ: Ấp Tân Phú B-Tân An-Tân Châu-An Giang.

- Điện thoại: 0763.824601

- Fax:0763.824919

- Email: tanan@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Xã Tân Thạnh

- Địa chỉ: Xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3543305 - 3543304

- Fax: (076)

- Email: tanthanh@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Xã Vĩnh Hòa

- Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu, An Giang.

- Điện thoại: 0763.824.519

- Fax: (076)

- Email: vinhhoa@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...
 Xã Vĩnh Xương

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076)

- Fax: (076)

- Email: vinhxuong@angiang.gov.vn

Xem chi tiết...

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: (0296).3957049
Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

Số điện thoại: (0296).3957006

Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Ông: Phạm Đăng Thân - Tổ trưởng

Số điện thoại:  0988.990.937

Email:  @angiang.gov.vn

 
Skip portlet Portlet Menu
CÁC VB LIÊN QUAN TTHC 2018
THÔNG BÁO SÁT HẠCH VIÊN CHỨC NĂM 2018
Thông báo Danh sách đủ điều kiện và Tài liệu xét tuyển Viên Chức Tân Châu 2018
Văn bản liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 2018
Triển khai Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017
Thông báo xét tuyển đặc cách vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu năm 2017
Công bố kết quả thẩm tra của các ngành thị xã về kết quả thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới ở xã Phú Vĩnh
Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2017 - 2018
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
Về việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn