Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Tân Châu triển khai các văn bản có liên quan đến công tác xây dựng Đảng (18/06/2018)

Sáng ngày 07-6-2018, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản có liên quan đến công tác xây dựng Đảng cho các Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn thị xã. Đồng chí Nguyễn Thành Ngôi, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đã đến dự.  


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung cơ bản các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Thị ủy, về việc thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm; việc sửa đổi, bổ sung quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị xã ủy quản lý đối với nguồn nhân sự tại chổ; Quy định số 127 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Ngôi, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy nhấn mạnh, công tác quy hoạch cán bộ là khâu then chốt và quan trọng, được thực hiện thường xuyên để sớm phát hiện nguồn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, các Chi, Đảng bộ cơ sở cần nghiên cứu kỹ các văn bản của Đảng; nắm chắc thông tin, đánh giá đúng cán bộ, quy hoạch đảm bảo cơ cấu, độ tuổi theo đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, tiêu chuẩn, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thị xã trong thời gian tới. 

Văn Phô


Các tin đã đưa:

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: 02963.957.049; 01678.247.247.
Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Email: kiemtracongvu.tanchau@angiang.gov.vn


 
Skip portlet Portlet Menu

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn