Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập
Hoạt động HĐND - UBND
Tân Châu: Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 (05/08/2017)

       Sáng ngày 03/08/2017, UBND Thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn thị xã. Ông Đặng Văn Nê – PCT UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

        Tính đến nay, bình quân 09 xã trên địa bàn thị xã đạt 07/19 tiêu chí và 27/49 chỉ tiêu, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tính đến cuối năm 2016 đạt 31 triệu 790 ngàn đồng/ người/ năm. Riêng xã Long An đạt 16/19 tiêu chí và 46/49 chỉ tiêu, giảm 03 tiêu chí so với cuối năm 2016 do năm 2017 đánh giá theo Quyết định số 3379 có bổ sung một số chỉ tiêu mới xã chưa thực hiện đạt như chỉ tiêu 17.8 tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở SXKD thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, 18.6 đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình và chỉ tiêu 19.1 xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. Đối với các xã nằm trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới đến cuối năm 2020, xã Phú Vĩnh đã đạt 16/19 tiêu chí và 45/49 chỉ tiêu, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM cuối năm 2017,  xã Tân An đạt 09/19 tiêu chí, 31/49 chỉ tiêu, xã Châu Phong  đạt 13/19 tiêu chí 38/49 chỉ tiêu và xã Vĩnh Hòa đạt 08/19 tiêu chí và 34/49 chỉ tiêu.
       Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương trong lộ trình xây dựng NTM đã báo cáo những kết quả đạt được và những khó khăn trong quá trình thực hiện như tổ chức các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, thực hiện quy hoạch các công trình, điều tra về tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm…. Qua đó, đại diện các ngành đã đưa ra những giải pháp để khắc phục và hướng dẫn thực hiện trong gian tới.
     Sáu tháng cuối năm 2017, tiếp tục duy trì nâng chất các tiêu chí đã đạt và vượt, từng bước hoàn thành các tiêu chí còn lại ở các xã, tập trung chỉ đạo hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các xã theo lộ trình để triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM cả chiều rộng lẫn chiều sâu đến nhân dân, đẩy mạnh mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân là mục tiêu của xã NTM và cũng là động lực để người dân có điều kiện tham gia xây dựng NTM…
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Văn Nê – PCT UBND thị xã đề nghị những ý kiến đóng góp của các ngành đã định hướng cho các địa phương và những vấn đề liên quan, mỗi địa phương cần tiếp thu và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể. Đề nghị các xã thực hiện rà soát lại các tiêu chí, chỉ tiêu theo Quyết định 3379 của UBND Tỉnh, thực hiện đề án quy hoạch và có kế hoạch thực hiện cụ thể về thời gian và nhiệm vụ. Riêng đối với xã Phú Vĩnh, cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm cao trong xây dựng Nông thôn mới, theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt còn lại và thực hiện đến tháng 09 hoàn thành các thủ tục, hồ sơ, các ngành tiến hành kiểm tra hồ sơ minh chứng và khảo sát thực tế tại địa phương. Các xã còn lại tập trung quyết liệt trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại, phấn đấu đạt chuẩn xã Nông thôn mới theo lộ trình đề ra.

Huyền Thoại


Các tin đã đưa:

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: (0296).3957049
Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

Số điện thoại: (0296).3957006

Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Ông: Phạm Đăng Thân - Tổ trưởng

Số điện thoại:  0988.990.937

Email:  @angiang.gov.vn

 
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo xét tuyển đặc cách vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu năm 2017
Công bố kết quả thẩm tra của các ngành thị xã về kết quả thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới ở xã Phú Vĩnh
Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2017 - 2018
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
Về việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
QĐ Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Quyết định Số 93/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang
Thông báo Về việc lấy ý kiến danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017
Tài liệu họp kinh tế xã hội năm 2017 lần 3
Tài liệu họp kinh tế xã hội năm 2017 lần 2

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn