Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập
Hoạt động HĐND - UBND
Long Hưng: Tổ chức lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp xã, phường NK 2016 – 2021 (12/04/2017)

         Sáng ngày 11-4-2017 tại phường Long Hưng, Phòng nội vụ phối hợp cùng HĐND thị xã Tân Châu tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho 247 đại biểu HĐND các phường Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Sơn, Long Phú và các xã Châu Phong, Lê Chánh, Phú Vĩnh, Long An.

        Trong 2 ngày học tập, các đại biểu sẽ được triển khai các nội dung: về hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; tình hình phát triển KTXH ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; vị trí, chức năng, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND; và kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND.
       Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong quá trình hoạt động của các đại biểu HĐND cấp xã, phường. Từ đó vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã, phường nhiệm kỳ 2016-2021./.

Thúy Hằng


Các tin đã đưa:

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: (0296).3957049
Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

Số điện thoại: (0296).3957006

Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Ông: Phạm Đăng Thân - Tổ trưởng

Số điện thoại:  0988.990.937

Email:  @angiang.gov.vn

 
Skip portlet Portlet Menu
Công bố kết quả thẩm tra của các ngành thị xã về kết quả thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới ở xã Phú Vĩnh
Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2017 - 2018
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
Về việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
QĐ Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Quyết định Số 93/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang
Thông báo Về việc lấy ý kiến danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017
Tài liệu họp kinh tế xã hội năm 2017 lần 3
Tài liệu họp kinh tế xã hội năm 2017 lần 2
Tài liệu họp kinh tế xã hội năm 2017

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn