Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập
Văn hóa - Xã hội
Tân Châu tập huấn, bồi dưỡng công tác Cải cách hành chính - PAPI (15/01/2019)

Sáng ngày 10/01/2019, UBND thị xã Tân Châu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác Cải cách hành chính – Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cho tất cả thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; Chủ tịch UBND và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính, bộ phận một cửa 14 xã – phường. Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Ông Trần Hòa Hợp, PCT UBND thị xã đến dự.


Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh truyền đạt một số nội dung liên quan đến chỉ số PAPI; trong đó tập trung nêu rõ việc thực hiện nội dung Nghị quyết số: 30c của Chính phủ, về ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động số: 147 của UBND tỉnh An Giang, về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020; Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 và một số Quyết định về công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tấp huấn, nhằm bồi dưỡng những nội dung cơ bản, chủ yếu của chỉ số PAPI, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công; xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì dân. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, công chức và nhân dân trong nỗ lực cải thiện chỉ số PAPI; góp phần nâng cao thứ hạng của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của thị xã Tân Châu.


VĂN PHÔ


Các tin đã đưa:

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: 02963.957.049; 01678.247.247.
Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Email: kiemtracongvu.tanchau@angiang.gov.vn


 
Skip portlet Portlet Menu

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn