Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập
Hoạt động HĐND - UBND
Thị xã Tân Châu hướng đến đô thị loại III, thực trạng và giải pháp (15/12/2017)

        Nâng cấp thị xã Tân Châu lên đô thị loại III là điều tất yếu trong xu thế phát triển của thị xã nói riêng, của cả tỉnh và khu vực nói chung. Chính vì vậy, ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 3777/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, thị xã Tân Châu thuộc lộ trình công nhận là đô thị loại III vào năm 2020.

       Ngay sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, trong đó giao Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện nhiệm vụ nâng cấp thị xã Tân Châu lên đô thị loại III vào năm 2020.
        Điều đầu tiên thị xã thực hiện là mời đơn vị tư vấn Viện Quy hoạch môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn thuộc Bộ Xây dựng đến khảo sát và rà soát, đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại III theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Theo quy định, đô thị loại III gồm có 5 tiêu chí với 59 tiêu chuẩn. 5 tiêu chí gồm: Tiêu chí 1:Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; Tiêu chí 2:Quy mô dân số; Tiêu chí 3: Mật độ dân số; Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; Tiêu chí 5 : Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị.    Tổng số điểm đạt theo thang điểm tối thiểu là 75 điểm – tối đa 100 điểm. Để được công nhận loại đô thị khi các tiêu chí đạt mức tối thiểu và tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 75 điểm trở lên.
        Trên cơ sở đánh giá của đơn vị tư vấn và qua kết quả rà soát, kiểm tra thực tế của phòng Quản lý đô thị, đến thời điểm hiện nay thị xã Tân Châu đạt 72,675/100 điểm. Trong 5 tiêu chí đô thị loại III, Tân Châu có 3/5 tiêu chí đạt (tiêu chí 2, 3 và 4) và 2/5 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí 1 và 5), trong 3 tiêu chí đánh giá đạt có 2 tiêu chí đạt mức tối thiểu; về tiêu chuẩn, có 48/59 tiêu chuẩn đạt (trong đó có 8/59  tiêu chuẩn đạt do áp dụng cho đô thị biên giới)và 11/59 tiêu chuẩn chưa đạt.Trong 48 tiêu chuẩn đạt có 19/59 tiêu chuẩn đạt mức tối đa, 3/59 tiêu chuẩn đạt mức trung bình, 26/59 tiêu chuẩn đạt tối thiểu.
        Với thực trạng nêu trên, để đạt đô thị loại III vào năm 2020, thị xã Tân Châu cần phải hết sức tập trung thực hiện nhiều giải pháp vừa mang tính định hướng lâu dài, vừa phải hết sức cụ thể. Sau đây là các giải pháp do Phòng Quản lý đô thị thị xã Tân Châu đề xuất:
        - Cần xác định các dự án ưu tiên thứ cấp và cần đảm bảo phù hợp với chủ trương phát triển đô thị chung, cả về mặt kinh tế, xã hội, tài chính và môi trường cũng như các yêu cầu khác.
        - Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.
        - Thu hút mạnh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư để phát triển hạ tầng.
        - Rà soát cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.
        - Mở rộng liên kết đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, khu dân cư, dịch vụ công với sự tham gia của khu vực tư nhân...
        - Huy động kịp thời các nguồn thu theo quy định pháp luật (thuế nhà đất, đấu giá quỹ đất, tỷ lệ % phân cấp từ các khoản thu của tỉnh, QDA, FDI...).
        - Tham gia chương trình nâng cấp đô thị Quốc gia giai đoạn 2009 – 2020.
        - Về nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương cho các dự án, đề án, chương trình quốc gia; ngân sách tỉnh cho các dự án, đề án, chương trình cấp tỉnh; đảy mạnh xã hội hóa các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật, huy động nguồn vốn từ nhân dân; tranh thủ dự án hỗ trợ. Riêng thị xã Tân Châu chủ động trong các dự án, đề án, chương trình hỗ trợ mục tiêu.
        - Trong thời gian tới, thị xã cần tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị và các công trình công cộng, cải thiện môi trường sống, đáp ứng tiện nghi về cuộc sống của cư dân đô thị.
        - Đặc biệt ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, thoát nước, hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, công trình công cộng cấp đô thị, cây xanh công cộng.
        - Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch phân khu khu vực nội thị, quy hoạch chi tiết, cải tạo chỉnh trang, xây dựng mới các khu chức năng đô thị; Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị.
Trên cơ sở đó sẽ lập Đề án đề nghị công nhận thị xã Tân Châu là đô thị loại III năm 2019, trình Bộ Xây dựng công nhận vào năm 2020.
        Trước mắt, thị xã cần khẩn trương tập trung thực hiện khắc phục 11/59 tiêu chuẩn chưa đạt, đó là: 1. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm. 2. Mật độ dân số trung bình. 3. Diện tích sàn nhà ở bình quân khu vực nội thị. 4. Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị. 5. Công trình văn hóa cấp đô thị. 6. Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý hợp vệ sinh. 7. Mật độ đường giao thông khu vực nội thị. 8. Nhà tang lễ. 9. Đất cây xanh công cộng. 10. Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị. 11. Tỷ lệ tuyến phố văn minh/tổng số đường chính khu vực nội thị.
        Ngoài 11 tiêu chí chưa đạt nêu trên, còn có 08/59 tiêu chí đạt áp dụng Điều 9 Chương III của Nghị quyết 1210 đối với đô thị đặc thù vùng biên giới  cần quan tâm khắc phục là: 1.Thu nhập bình quân đầu người/năm so với cả nước. 2.Tỷ lệ phi nông nghiệp toàn đô thị. 3. Chỉ tiêu đất dân dụng. 4. Cơ sở đào tạo cấp  đô thị. 5.Tỷ lệ đất giao thong khu vực nội thị so với đất xây dựng đô thị. 6. Thuê bao internet. 7.Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom. 8. Nhà ở dân cư. Đồng thời, cần quan tâm phấn đấu nâng chất các tiêu chí, tiêu chuẩn đạt mức tối thiểu để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã theo mức chuẩn của đô thị.
         Để nâng đô thị thị xã Tân Châu lên đô thị loại III đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đồng thời cần sự hỗ trợ tích cực của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành tỉnh có liên quan, kể cả trung ương trong việc bố trí vốn để đầu tư các dự án quy mô lớn theo danh mục ưu tiên xác định trong Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh An Giang.

Ngọc Tuyết


Các tin đã đưa:

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: 02963.957.049; 01678.247.247.
Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Email: kiemtracongvu.tanchau@angiang.gov.vn


 
Skip portlet Portlet Menu

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn