Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập

 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
Quyết định công bố Hệ thống chất lượng Tiêu Chuẩn ISO 9001:2008 của TÂN CHÂU
Tài liệu đính kèm
KẾT QUẢ ĐIỂM THI TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ 2018
Tài liệu đính kèm
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CÔNG CHỨC XÃ PHƯỜNG 2018-ĐƠN PHÚC KHẢO
Tài liệu đính kèm
QĐ CÔNG NHẬN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2018
Tài liệu đính kèm
PHỤ LỤC KÊ KHAI TÀI SẢN 2018
Tài liệu đính kèm
Báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại và phòng chống tham nhũng năm 2018
Tài liệu đính kèm
Triển khai Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017
Tài liệu đính kèm
QĐ Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Tài liệu đính kèm
Quyết định Số 93/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang
Tài liệu đính kèm
Tài liệu hội nghị triển khai chữ ký số
Tài liệu đính kèm

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: 02963.957.049; 01678.247.247.
Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Email: kiemtracongvu.tanchau@angiang.gov.vn


 
Skip portlet Portlet Menu

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn