Cổng thông tin điện tử Thị Xã Tân Châu
 
Trang chủ Sơ đồ website  Đăng nhập

 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG BÁO THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ PHƯỜNG NĂM 2018
Tài liệu đính kèm
THÔNG BÁO THỜI GIAN ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2018
Tài liệu đính kèm
DANH SACH THI SINH DU DK THI CC XA, PHUONG NAM 2018
Tài liệu đính kèm
TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC CẤP XÃ, PHƯỜNG 2018
Tài liệu đính kèm
QĐ CÔNG NHẬN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2018
Tài liệu đính kèm
PHỤ LỤC KÊ KHAI TÀI SẢN 2018
Tài liệu đính kèm
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH,BỔ SUNG DANH MỤC CHỨC DANH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ 2018
Tài liệu đính kèm
THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC XÃ, PHƯỜNG 2018
Tài liệu đính kèm
THÔNG BÁO BIỂU MẪU Thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
Tài liệu đính kèm
Báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại và phòng chống tham nhũng năm 2018
Tài liệu đính kèm

 
Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
THÔNG TIN TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH AN GIANG
Số điện thoại: 02963.957.049; 01678.247.247.
Thông tin Tổ kiểm tra công vụ thị xã

Số điện thoại: (0296) - 3822975

Email: kiemtracongvu.tanchau@angiang.gov.vn


 
Skip portlet Portlet Menu

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu

 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu

 
Cửa khẩu KT Vĩnh Xương
Skip portlet Portlet Menu


 
Nếp lụa Tân Châu
Skip portlet Portlet Menu

This portlet is temporarily disabled.
 
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188. Fax: (076) 3532708. Email: tanchau@angiang.gov.vn