Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Tiến tới cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm ký 2021 - 2026

Tân Châu: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng : 02/04/2021
Tác giả : Ngọc Bích
Xem với cở chữ : T T T
Ông Trương Hồng Sơn, phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và địa biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị phường Long Sơn, Long Thạnh và Long Phú.

                  

     Tại đây, đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh và thị xã về công tác bầu cử, các hồ sơ liên quan đến công tác bầu cử. Việc chuẩn bị  nhân sự, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu ứng cử, danh sách ứng cử viên, việc chia các đơn vị bầu cử, tổ bầu cử và công tác thông tin tuyên truyền.

                 

     Qua kiểm tra chi tiết các hồ sơ minh chứng về công tác chuẩn bị bầu cử, đoàn có đánh giá cao tinh thần triển khai thực hiện các bước công tác bầu cử. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tổng rà soát lại các hồ sơ ứng cử của đại biểu để có sự điều chỉnh chính xác các biểu mẫu đúng theo qui định của Nghị quyết số 41; chủ động chuẩn bị hiệp thương lần 3 đảm bảo số lượng và thành phần, tỷ lệ theo qui định; đẩy mạnh công tác tuyển truyền, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và trang trí cho khu vực bỏ phiếu đúng theo biểu mẫu qui định.

                  

     Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, cũng như nắm những kiến nghị đề xuất của địa phương liên quan đến công tác bầu cử để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .