Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Hoạt động Đảng, Đoàn Thể

Tân Châu: Đại hội điểm Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng : 13/03/2020
Tác giả : VĂN PHÔ
Xem với cở chữ : T T T
Ngày 10-3-2020, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Chi bộ cơ sở được Ban Thường vụ Thị ủy chọn làm điểm để rút kinh nghiệm. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tấn Rạng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy và đồng chí Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần tích cực, sáng tạo và đoàn kết, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã lãnh đạo đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Cụ thể, hoàn thành tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước, giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai đảm bảo đúng thời gian quy định, không có đơn tồn đọng quá hạn. Hoàn thành công tác thống kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015, 2016, 2017, 2018 của 14 xã, phường trên địa bàn thị xã. Tham mưu UBND thị xã phê duyệt nhiệm vụ, đề cương, dự toán Dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) thị xã Tân Châu. Chi bộ, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nguyên tắt tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình theo đúng Điều lệ Đảng; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát; thực hiện từng bước có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều năm liền được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.  

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ phải không ngừng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đảng viên. Tham mưu, lãnh đạo và thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, góp phần định hướng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, ổn định, bền vững.

Tại đại hội, các đảng viên đã thảo luận những mặt còn hạn chế và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là phấn đấu hoàn thành 100% cấp đổi giấy quyền sử dụng đất nông nghiệp tại 3 xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương và Phú Lộc; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các cụm tuyến dân cư vượt lũ đạt 100%; phấn đấu thu gom chất thể rắn đạt 100% đối với khu vực đô thị, 75% đối với khu vực đô thị; tăng cường kiểm tra, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đảm bảo kịp thời, đúng theo quy định pháp luật; phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từng năm, giai đoạn 2020-2025.  

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Hánh tiếp tục tái đắc cử Bí thư Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 02 đồng chí.

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .