Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Hoạt động Đảng, Đoàn Thể

Dấu ấn qua 10 năm chung sức xây dựng nông thôn mới, của lực lượng vũ trang địa phương thị xã Tân Châu

Ngày đăng : 05/08/2019
Tác giả : VĂN PHÔ
Xem với cở chữ : T T T
Hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong 10 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác diễn tập, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương thị xã Tân Châu đã đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp sức cùng với Cấp ủy, Chính quyền và Nhân dân các địa phương trong thị xã tham gia phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thị xã.

Ngay sau khi có Kế hoạch của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Chương trình, Nghị quyết của Đảng bộ thị xã. Đảng uỷ, Ban CHQS thị xã Tân Châu đã cụ thể hóa thành phong trào “Lực lượng vũ trang địa phương thị xã chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; qua đó, tổ chức phối hợp ký kết thực hiện phong trào thi đua với 05 xã gồm: Long An, Phú Lộc, Phú Vĩnh, Tân An và Châu Phong; đây là những xã khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí còn thấp. Để phong trào được triển khai đồng bộ, rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực, Ban CHQS thị xã đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo cho Ban CHQS các xã và các cơ quan trực thuộc vận dụng cụ thể hóa nội dung, hình thức cho phù hợp với thực tiễn đơn vị và từng cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, để nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, cùng chung tay với địa phương tham gia thực hiện các công trình, phần việc thiết thực.

Với phương châm “Việc làm cụ thể, hành động thiết thực”; kết quả, trong 10 năm qua, LLVT thị xã Tân Châu đã tham gia giúp Nhân dân và Chính quyền địa phương nâng cấp, sửa lộ giao thông nông thôn trên 180 km; tham gia cất mới và sửa 12 cây cầu bê tông; gia cố đê bao, kênh, mương thủy lợi được 45 km,... với gần 13.000 ngày công lao động. Phối hợp với Cấp ủy, Chính quyền địa phương khảo sát, hỗ trợ sửa chữa, cất mới nhà cho cán bộ kháng chiến nghỉ hưu, gia đình liệt sĩ thuộc LLVT địa phương thị xã, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở,... được 15 căn, với kinh phí trên 630 triệu đồng. Phối hợp với các trường dạy nghề tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 76 quân nhân xuất ngũ về địa phương; giúp Nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu 16 hecta có gần 700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày công lao động.

Trong 10 năm qua, LLVT thị xã đã phối hợp với ban ngành, đoàn thể địa phương, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được 63 cuộc với trên 3.000 lượt người tham dự và vận động Nhân dân làm trên 3.800 cây cột cờ theo quy cách; phối hợp vận động học sinh trở lại lớp được 26 em; tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi 60 em với số tiền trên 60 triệu đồng; tặng 158 phần quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 với số tiền hơn 31 triệu đồng, tổ chức khám bệnh cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người già neo đơn… được gần 700 suất, với tổng kinh phí trên 140 triệu đồng, tặng thẻ BHYT cho hộ gia đình khó khăn 250 thẻ với số tiền gần 40 triệu đồng; khai thông cống rãnh, phát hoang bụi rậm, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng... có gần 7.000 lượt đồng chí tham gia. Đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, Nhà đồng đội, Ngôi nhà 100 đồng, vì người nghèo, phòng chống thiên tai,... trên 450 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cơ sở thờ tự… nhân các dịp lễ, tết được gần 800 suất, với kinh phí trên 200 triệu đồng.

LLVT thị xã còn tham mưu giúp Cấp ủy, Chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương; tham mưu giúp địa phương xây dựng cả về số lượng và chất lượng của lực lượng dân quân đạt 1% so với dân số, lực lượng dự bị động viên xếp nguồn đạt 99,87%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 77,43%, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Giúp địa phương nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng theo phân cấp và học sinh, chức sắc, chức việc trong tôn giáo được 126 lớp, với trên 45.000 đối tượng tham gia. Phối hợp tốt với Công an, Biên phòng theo Nghị định 77, 133 của Chính phủ; tuần tra bảo vệ các ngày cao điểm lễ, tết, các sự kiện chính trị của địa phương,... có  trên 50.000 lượt đồng chí tham gia, qua tuần tra phát hiện giải tán 456 sòng cờ bạc, đá gà; 205 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự,... qua đó, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Châu. Đây là dấu mốc quan trọng, nhằm tạo sự bức phá của thị xã trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, LLVT địa phương thị xã Tân Châu tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nêu cao tinh thần truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, đề ra phương hướng cụ thể để thực hiện là tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội về tổ chức phát động phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung tuyên truyền sâu rộng những cách làm hay, sáng tạo và mô hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân, làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua, góp phần cùng địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2020 – 2025) và tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng thôn mới” với phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng là “Đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, nhằm tiếp tục tôn vinh phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; xác định nội dung công việc, các khâu, các bước tiến hành, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình vững chắc, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Phối hợp với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng chất xã nông thôn mới; khảo sát chọn nội dung tiêu chí phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị, tiến hành tổ chức ký kết tham gia với các xã còn lại. Tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các nội dung tiêu chí đã ký kết với địa phương,…

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, là phong trào có ý nghĩa chính trị, kinh tế- xã hội và nhân văn sâu sắc, tạo được sự đồng thuận của xã hội, được quân và dân cả nước hưởng ứng thực hiện tích cực. Qua 10 năm thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang địa phương thị xã chung sức xây dựng nông thôn mới”, với tinh thần thi đua quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương thị xã Tân Châu đã và đang hưởng ứng tích cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp sức cùng với Cấp uỷ, Chính quyền và Nhân dân các địa phương trong thị xã tham gia phát triển KT-XH, từng bước tạo sự khởi sắc về diện mạo NTM, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thị xã theo lộ trình đề ra.

  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .