Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Văn Hóa - Xã Hội

Châu Phong: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày đăng : 25/07/2019
Tác giả : VĂN PHÔ
Xem với cở chữ : T T T
hững năm qua, Cấp ủy, Chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Phong (TX. Tân Châu) luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc Chăm và các tôn giáo trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã đề ra.

Xã Châu Phong là địa bàn có diện tích tự nhiên lớn, có đông dân số, có trên 6.000 hộ với gần 25.000 nhân khẩu; cũng là nơi có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống nhất thị xã, với trên 1.100 hộ dân và 5.000 nhân khẩu phân bố ở 3/8 ấp. Châu Phong cũng là địa phương rất đa dạng về tôn giáo gồm: Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Việt Nam, Hồi giáo của đồng bào dân tộc Chăm và Cao đài giáo. Với đặc điểm trên, Đảng bộ xã Châu Phong luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong cả hệ thống chính trị, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Nhân dân với Đảng và Chính quyền để tạo nên sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đã đề ra.
Một trong những thành tựu nổi bật nhất của xã Châu Phong là công tác chung tay thực hiện các chế độ an sinh xã hội. Hoạt động quỹ “Vì người nghèo” hàng năm luôn được nâng cao về số lượng, số lượt. Trong năm 2017-2018, Ủy ban MTTQVN xã đã tổ chức vận động tiền mặt và hiện vật, quy thành tiền trên 03 tỷ đồng chăm lo kịp thời cho các hộ nghèo, hộ khó khăn,… Ban Trị sự PGHH xã đã cất mới 50 căn nhà đại đoàn kết, trợ giúp trên 1.000 kg gạo mỗi tháng, vận động trên 700 triệu đồng trang bị xe chuyển bệnh, thực hiện mô hình tu sửa lộ nông thôn, giao thông nội đồng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông; Đại đức Thích Thiện Đức - Chủ trì Chùa Vĩnh Quang, không chỉ nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng nhiều em học sinh nghèo, học sinh khó khăn mà còn trợ giúp trên hàng ngàn quyển tập, sách và đồ dùng học tập hàng năm. Phong trào không chỉ mạnh mẽ trong các cơ quan, tổ chức, mà còn thấm sâu trong từng người dân, và lan tỏa mạnh mẽ trong cả cộng đồng đồng bào dân tộc.
Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, các vị Giáo cả các Thánh đường Hồi giáo đã đoàn kết gắn bó với địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền những chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc vào các buổi sinh hoạt nghi lễ của Tôn giáo. Tích cực tham gia hoạt động từ thiện, xã hội, ủng hộ Quỹ “vì người nghèo”, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; tham gia đóng góp Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “khuyến học, khuyến tài”; vào các ngày Đại lễ Roya Ramadal và Roya Haji hàng năm, đồng bào người thân xa quê cũng tham gia đóng góp hỗ trợ đột xuất từ 30 đến 40 lượt cho đồng bào cả dân tộc Chăm lẫn dân tộc Kinh. Các công trình phục vụ dân sinh như: mở rộng lộ giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây cầu nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự xóm, ấp, khu dân cư… để chung tay xây dựng Châu Phong ngày càng khởi sắc cũng được đồng bào dân tộc Chăm hưởng ứng rất mạnh mẽ.
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là của đồng bào dân tộc Chăm. Đến nay, đời sống người dân trên địa bàn xã Châu Phong không ngừng được cải thiện và nâng cao, bình quân thu nhập đầu người đạt 42,6 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% xuống còn 2,66%; địa phương cũng đã đạt 13/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu xây dựng nông mới, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019, địa phương cũng đã hoàn thành 18/25 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đề ra.
Những thành quả đã đạt được sẽ là động lực để Đảng bộ xã Châu Phong tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp thu ý kiến và sáng kiến của Nhân dân thông qua các buổi gặp gỡ, tiếp xúc và đối thoại với Nhân dân; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong Nhân dân để Châu Phong phát triển; nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội,… góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Châu Phong ngày thêm bền vững.
Có thể thấy, Châu Phong đã phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt hơn niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước để thực hiện thắng lợi trên 70% các tiêu chí, chỉ tiêu của Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Khi sức mạnh khối đại đoàn kết được phát huy, các phong trào thi đua yêu nước được Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Chăm, và tín đồ các tôn giáo hưởng ứng mạnh mẽ, sẽ là điều kiện thuận lợi đưa Châu Phong đạt chuẩn xã nông thôn mới theo đúng lộ trình vào năm 2019 và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra

  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .