Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
An Ninh Quốc Phòng

Tân Châu: Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã

Ngày đăng : 20/02/2021
Tác giả : Huyền Thoại - Nguồn: Theo Công văn 203/UBND-KT ngày 18/02/2021
Xem với cở chữ : T T T
UBND Thị xã Tân Châu vừa có công văn số chỉ đạo việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã.

                  

     Theo đó, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật; Không mua bán, tiêu thụ, sử dụng các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp;  Không tham gia săn, bắt, mua, bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc biệt trong mùa di cư từ tháng 9 của năm trước đến tháng 4, tháng 5 của năm sau. Không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.

   Đồng thời, giao Phòng Kinh tế phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an thị xã, Đội Quản lý thị trường số 5, Phòng Y tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã, các ngành liên quan và UBND các xã, phường tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện kiểm tra các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chợ chim 2 hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các nguy cấp, các loài di cư; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài chim hoang dã trong mùa di cư, đặc biệt tại các khu vực có loài chim di cư xuất hiện; kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại tại các khu vực tâm linh như đình, chùa, đền,... xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .