Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
An Ninh Quốc Phòng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng : 13/11/2019
Tác giả : VĂN PHÔ
Xem với cở chữ : T T T
Xác định công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) giữ vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Với vị trí chiến lược quan trọng của địa bàn biên giới; trong những năm qua, Ban Chỉ hủy Quân sự (CHQS) thị xã Tân Châu luôn chú trọng, tham mưu triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt Đề án của tỉnh và Kế hoạch thị xã, nhằm xây dựng lực lượng DBĐV từng bước vững chắc, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Ngay sau khi Đề án của UBND tỉnh và Kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh được ban hành về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DBĐV, Ban CHQS thị xã Tân Châu đã tham mưu cho UBND thị xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời cho cán bộ lãnh đạo ban ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, địa phương từ thị xã đến cơ sở. Qua triển khai thực hiện, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể; nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành việc thực hiện. Đối với nhân dân và lực lượng DBĐV qua tuyên truyền về pháp lệnh DBĐV  đã tạo được chuyển biến nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm trong công tác xây dựng lực lượng DBĐV.

Trung tá Võ Văn Lập, Phó Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thị xã cho biết: “Để nâng cao chất lượng lực lượng DBĐV, Ban CHQS thị xã và các xã – phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị. Hàng năm, thực hiện đăng ký, quản lý đúng quy trình theo phân cấp; chế độ đăng ký, quản lý luôn được duy trì chặt chẽ theo đúng quy định. Công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị ở các xã, phường thực hiện đi vào nền nếp và duy trì chặt chẽ, bảo đảm 100% quân nhân xuất ngũ được đăng ký vào ngạch dự bị. Đối tượng bao gồm: Sĩ quan dự bị, Hạ sĩ quan - Binh sĩ dự bị, quân nhân dự bị hạng 2 nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội.

Về công tác tạo nguồn đào tạo Sĩ quan dự bị, huấn luyện chuyển loại Sĩ quan dự bị và bổ túc cán bộ cấp Đại đội đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Đối với Hạ sĩ quan - Binh sĩ, thực hiện kết hợp kế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng với kế hoạch tuyển quân hàng năm, tiến hành đăng ký quản lý Quân nhân xuất ngũ vào ngạch dự bị và đăng ký bổ sung quân nhân dự bị đạt 100%. Qua đó, đã đề nghị Lữ đoàn 950 (Quân khu 9) huấn luyện các binh chủng ngành như: Trinh sát phóng xạ hóa học: 30 đồng chí. Về sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên thực hiện theo chỉ tiêu trên giao, quân số bảo đảm đạt 99,34% (Sĩ quan đạt trên 98%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 85%; Hạ sĩ quan – Binh sĩ đạt 100%; đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 80%) so với Đề án đạt 70/80,15%. Hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã còn chỉ đạo cơ quan chuyên xây dựng Kế hoạch phúc tra nắm chắc nguồn quân nhân dự bị, qua đó đưa vào đăng ký, quản lý chặt chẽ số lượng và chất lượng quân nhân dự bị, đồng thời thông báo giải ngạch những quân nhân dự bị quá tuổi, chuyển nơi cứ trú, vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống, không đạt yều cầu về sức khỏe, phối hợp chặt chẽ trong việc sắp xếp, giải ngạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm bảo đảm tốt chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị. Bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên: Sĩ quan đạt 99,45%; Hạ sĩ quan đạt 100%.

Đối với công tác tập huấn, huấn luyện quân nhân dự bị, trước khi bước vào huấn luyện, Ban CHQS thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành đi phúc tra, kiểm tra nắm chắc tình hình cán bộ đã được sắp xếp vào khung, kịp thời đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm bảo đảm quân số tham gia huấn luyện đạt kết quả. Cụ thể: Năm 2017, huấn luyện cán bộ từ Tiểu đội trưởng đến cán bộ Tiểu đoàn tổng số 145 đồng chí, trong đó 50 sĩ quan, 95 hạ sĩ quan đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Năm 2018, huấn luyện cán bộ từ Tiểu đội trưởng đến cán bộ Tiểu đoàn tổng số 140 đồng chí trong đó 51 sĩ quan, 89 hạ sĩ quan đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Quá trình huấn luyện, Ban CHQS thị xã bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, toàn diện, coi đây là “chìa khóa” để nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DBĐV luôn được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Thường trực Thị xã ủy và Đảng ủy quân sự thị xã. Cán bộ chỉ huy đơn vị DBĐV cấp Đại đội tỷ lệ Đảng viên đạt 95,65/80% vượt chỉ tiêu theo kế hoạch; Trung đội trưởng đạt 59,26/60%, Phó Trung đội trưởng đạt 37,05/10% vượt chỉ tiêu, tiểu đội trưởng 37,71/10% vượt chỉ tiêu. Thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên được bảo đảm, đúng theo quy định. 

Trung sĩ Huỳnh Thanh Tuấn, Tiểu đội trưởng Phòng hóa (Lữ đoàn 950 – Quân khu 9) chia sẻ: “Sau khi thi hành xong nghĩa vụ quân sự về địa phương, bản thân đã đăng ký tham gia lực lượng DBĐV. Định kỳ hàng năm, bản thân chấp hành tốt công tác huấn luyện, tham dự đầy đủ các kỳ họp thông tin tình hình thời sự hàng quí do Ban CHQS thị xã tổ chức. Trong huấn luyện, bản thân luôn nắm chắc các động tác kỹ, chiến thuật cá nhân, thuần thục các động tác trong khẩu đội, xây dựng các giáo án, chấp hành tốt các nội quy, quy định trong huấn luyện, kể cả ở địa phương. Đây chính là cơ sở, giúp bản thân tôi vững vàng hơn về chính trị, nắm chắc được tình hình thời sự, vai trò, nhiệm vụ của DBĐV, qua đó sẵn sàng nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. 

Tuy nhiên, theo đánh giá, công tác xây dựng, huy động lực lượng DBĐV của thị xã thời gian qua, vẫn còn những hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền giáo dục Pháp lệnh DBĐV và các văn bản quy phạm pháp luật cho lực lượng DBĐV có lúc chưa thường xuyên, sâu rộng. Một số cơ quan, ban ngành, địa phương chưa coi trọng việc phối hợp trong công tác xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên, xem đây chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quân sự. Công tác xây dựng phát triển Đảng trong lực lượng dự bị động viên chưa được quan tâm đúng mức, nhất là đội ngũ sĩ quan dự bị đang bố trí giữ chức vụ chỉ huy, quản lý ở các đơn vị dự bị động viên còn thiếu so với biên chế,...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng DBĐV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian tới, Ban CHQS thị xã, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng lực lượng DBĐV, nhất là tiếp tục thực hiện tốt Đề án của tỉnh và Kế hoạch của thị xã về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DBĐV; nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận nguồn, thực hiện tốt công tác phúc tra, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp vào các đơn vị DBĐV, nhằm nâng cao chất lượng lực lượng DBĐV... góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng DBĐV, vừa là quân, vừa là dân, vừa tham gia lao động sản xuất ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, công tác xây dựng lực lượng DBĐV luôn được Ban CHQS thị xã và cấp ủy, địa phương quan tâm, bằng các giải pháp để bảo đảm chất lượng huấn luyện, động viên thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng DBĐV, bảo đảm cho lực lượng DBĐV của thị xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .