Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Tin tức sự kiện

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng : 07/02/2020
Tác giả : VĂN PHÔ
Xem với cở chữ : T T T
Năm 2020, là năm cuối cùng Đảng bộ thị xã Tân Châu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Mặc dù, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội chưa được đầu tư đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực tuy có nâng lên nhưng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu. Mặt khác, lại chịu sự tác động diễn biến phức tạp của sạt lở trên địa bàn thị xã, gây ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, luôn đề cao ý thức, trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa “bước ngoặc”, góp phần đưa Tân Châu được công nhận là đô thị loại III.

Nhiều “dấu ấn” quan trọng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020

Khẳng định thành tựu trong 5 năm qua, hầu hết các lĩnh vực đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra, với 18 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá; kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, các mục tiêu tăng trưởng vẫn đảm bảo. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, trong đó: Khu vực nông lâm thủy sản chiếm 20,12%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 18,49%; khu vực thương mại – dịch vụ chiếm 61,40%. Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình ước đạt 52 triệu đồng, tăng 1,15 lần so với năm 2015. Giá trị xuất khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương hàng năm đạt khoảng 100 triệu USD.

Đạt được các chỉ tiêu trên, là do tư tưởng lấy dân làm gốc được toàn Đảng bộ vận dụng một cách sáng tạo, khoa học trong từng hoàn cảnh cụ thể. Tập thể Ban Chấp hành đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, chính từ đó các phong trào do thị xã phát động được nhân dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ rất cao như phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn; phong trào xây dựng nông thôn mới hay phong trào xây dựng phường văn minh đô thị.

Ngoài thực hiện 18 chỉ tiêu, trong nhiệm kỳ này cả Đảng bộ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá gồm Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Khai thác lợi thế kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Từ việc thực hiện các khâu đột phá này, nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Cầu Tân An, cầu Am Lôi Thôi, đường Kênh Thần Nông (phường Long Phú), đường sau sông Tiền nối phường Long Thạnh - phường Long Sơn với tỉnh lộ 954. Hệ thống giao thông nội thị được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, cụ thể, 04 tuyến đường Nguyễn Công Nhàn, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thị Định, Tôn Đức Thắng hoàn thành rất khang trang cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ như đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước làm thay đổi sâu sắc diện mạo đô thị,… Những công trình xây dựng này đã góp phần làm cho bộ mặt của thị xã ngày càng đẹp và khang trang, đảm bảo tính chất gắn kết và phát huy đồng bộ hiệu quả của các công trình thuộc hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giúp thị xã hướng đến mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, trong 5 năm qua, có nhiều tiến bộ rõ nét. Hệ thống cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên được tăng cường theo hướng chuẩn hoá, tính đến cuối năm học 2018 - 2019 có 20/57 trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia (Mầm non: 03, Mẫu giáo: 03; Tiểu học: 06; THCS: 06; THPT: 02). Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển ổn định, vững chắc, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,93 và đứng hàng thứ 3 toàn tỉnh năm 2019. Hệ thống y tế từ thị xã đến cơ sở từng bước được củng cố và phát triển; chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện. Số người tham gia BHYT trên địa bàn thị xã tăng đáng kể, tính đến nay số người tham gia đạt tỉ lệ 79,36%. Công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa gặt hái nhiều kết quả tích cực, trong 5 năm có trên 25.000 lao động được tạo việc làm, trong đó có 39 người xuất khẩu lao động. Các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm, đến nay còn 2,32%. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, thị xã có 04 xã đạt chuẩn “Xã Nông thôn mới”, 02 phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị”.

Có thể nói, những việc làm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã góp phần đưa Tân Châu trở thành “đầu tàu” trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để lại nhiều “dấu ấn” quan trọng cho những nhiệm kỳ đại hội tiếp theo. Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện được rất nhiều công việc, ngoài đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật mang tính đồng bộ, toàn đảng bộ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ, thống nhất trong đảng. Chính từ việc làm này, đã góp phần tạo nên sức mạnh tập thể, lãnh đạo nhân dân trên địa bàn hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; đẩy mạnh phát triển kinh tế, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng, góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Sáng kiến “đột phá” trong suy nghỉ, cách làm

 Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn kỷ cương, phép nước; xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo được niềm tin, sự tin tưởng trong Nhân dân và cán bộ, đảng viên. Đây là nhiệm kỳ, mà tập thể Ban Chấp hành luôn có những sáng kiến đột phá trong suy nghỉ và cách làm; mạnh dạn trong chỉ đạo, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao làm thước đo năng lực cán bộ, từ đó đề xuất, đề bạt để có hướng đào tạo cán bộ lãnh đạo theo hướng “vừa hồng, vừa chuyên”. Rõ nét nhất trong công tác xây dựng Đảng, về thực hiện khâu “đột phá” trong 5 năm qua, mà Đảng bộ thị xã Tân Châu đã đề ra thực hiện, là xác định cụ thể việc thực hiện Chỉ thị số 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Căn cứ theo đó, các cấp ủy đảng xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, luôn được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm chú trọng triển khai kịp thời, đúng quy định đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản bộ máy và biên chế cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và sắp xếp lại mô hình tổ chức cơ sở đảng; Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới,... Đến nay, Đảng bộ thị xã đã thực hiện có hiệu quả mô hình Bí thư Đảng ủy cấp xã, đồng thời là Chủ tịch UBND; Bí thư Chi bộ, đồng thời là Trưởng ấp; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã. Đến nay, Đảng bộ thị xã có 62 tổ chức cơ sở Đảng, 70/70 khóm, ấp trên địa bàn thị xã đều có tổ chức đảng, đảng viên. Qua đánh giá, phân loại hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh chiếm 76% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy 45%/năm), (trong đó, có trên 25% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên). Chất lượng kết nạp đảng viên mới ngày càng được nâng cao, không chạy theo số lượng. Nhiều năm liền Đảng bộ thị xã Tân Châu được công nhận “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI

Trong chặng đường mới, để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Tân Châu tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá như: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Khai thác lợi thế kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế biên mậu để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, bền vững, đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới để tạo thế ổn định, vững chắc cho sự phát triển chung của thị xã. Quan tâm, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng then chốt. Trong công tác xây dựng Đảng, quan tâm chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đạt được kết quả trên, là nhờ có sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; sự nỗ lực không ngừng của các cấp ủy đảng trong quá trình quán triệt, vận dụng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh, thị xã, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của các ngành cấp tỉnh, từ đó xây dựng các kế hoạch, giải pháp sát tình hình thực tế để triển khai thực hiện. Có thể nói, dấu ấn nhiệm kỳ (2015 – 2020) đã đạt được trong 5 năm qua, sẽ là tiền đề vững chắc, để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Tân Châu tự tin trên lộ trình hội nhập và phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, xây dựng quê hương xứ lụa Tân Châu ngày càng phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển chung của tỉnh và đất nước./.

Nhiều “dấu ấn” quan trọng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020

Khẳng định thành tựu trong 5 năm qua, hầu hết các lĩnh vực đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra, với 18 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá; kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, các mục tiêu tăng trưởng vẫn đảm bảo. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, trong đó: Khu vực nông lâm thủy sản chiếm 20,12%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 18,49%; khu vực thương mại – dịch vụ chiếm 61,40%. Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình ước đạt 52 triệu đồng, tăng 1,15 lần so với năm 2015. Giá trị xuất khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương hàng năm đạt khoảng 100 triệu USD.

Đạt được các chỉ tiêu trên, là do tư tưởng lấy dân làm gốc được toàn Đảng bộ vận dụng một cách sáng tạo, khoa học trong từng hoàn cảnh cụ thể. Tập thể Ban Chấp hành đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, chính từ đó các phong trào do thị xã phát động được nhân dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ rất cao như phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn; phong trào xây dựng nông thôn mới hay phong trào xây dựng phường văn minh đô thị.

Ngoài thực hiện 18 chỉ tiêu, trong nhiệm kỳ này cả Đảng bộ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá gồm Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Khai thác lợi thế kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Từ việc thực hiện các khâu đột phá này, nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Cầu Tân An, cầu Am Lôi Thôi, đường Kênh Thần Nông (phường Long Phú), đường sau sông Tiền nối phường Long Thạnh - phường Long Sơn với tỉnh lộ 954. Hệ thống giao thông nội thị được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, cụ thể, 04 tuyến đường Nguyễn Công Nhàn, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thị Định, Tôn Đức Thắng hoàn thành rất khang trang cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ như đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước làm thay đổi sâu sắc diện mạo đô thị,… Những công trình xây dựng này đã góp phần làm cho bộ mặt của thị xã ngày càng đẹp và khang trang, đảm bảo tính chất gắn kết và phát huy đồng bộ hiệu quả của các công trình thuộc hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giúp thị xã hướng đến mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, trong 5 năm qua, có nhiều tiến bộ rõ nét. Hệ thống cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên được tăng cường theo hướng chuẩn hoá, tính đến cuối năm học 2018 - 2019 có 20/57 trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia (Mầm non: 03, Mẫu giáo: 03; Tiểu học: 06; THCS: 06; THPT: 02). Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển ổn định, vững chắc, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,93 và đứng hàng thứ 3 toàn tỉnh năm 2019. Hệ thống y tế từ thị xã đến cơ sở từng bước được củng cố và phát triển; chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện. Số người tham gia BHYT trên địa bàn thị xã tăng đáng kể, tính đến nay số người tham gia đạt tỉ lệ 79,36%. Công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa gặt hái nhiều kết quả tích cực, trong 5 năm có trên 25.000 lao động được tạo việc làm, trong đó có 39 người xuất khẩu lao động. Các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm, đến nay còn 2,32%. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, thị xã có 04 xã đạt chuẩn “Xã Nông thôn mới”, 02 phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị”.

Có thể nói, những việc làm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã góp phần đưa Tân Châu trở thành “đầu tàu” trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để lại nhiều “dấu ấn” quan trọng cho những nhiệm kỳ đại hội tiếp theo. Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện được rất nhiều công việc, ngoài đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật mang tính đồng bộ, toàn đảng bộ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ, thống nhất trong đảng. Chính từ việc làm này, đã góp phần tạo nên sức mạnh tập thể, lãnh đạo nhân dân trên địa bàn hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; đẩy mạnh phát triển kinh tế, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng, góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Sáng kiến “đột phá” trong suy nghỉ, cách làm

 Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn kỷ cương, phép nước; xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo được niềm tin, sự tin tưởng trong Nhân dân và cán bộ, đảng viên. Đây là nhiệm kỳ, mà tập thể Ban Chấp hành luôn có những sáng kiến đột phá trong suy nghỉ và cách làm; mạnh dạn trong chỉ đạo, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao làm thước đo năng lực cán bộ, từ đó đề xuất, đề bạt để có hướng đào tạo cán bộ lãnh đạo theo hướng “vừa hồng, vừa chuyên”. Rõ nét nhất trong công tác xây dựng Đảng, về thực hiện khâu “đột phá” trong 5 năm qua, mà Đảng bộ thị xã Tân Châu đã đề ra thực hiện, là xác định cụ thể việc thực hiện Chỉ thị số 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Căn cứ theo đó, các cấp ủy đảng xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, luôn được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm chú trọng triển khai kịp thời, đúng quy định đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản bộ máy và biên chế cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và sắp xếp lại mô hình tổ chức cơ sở đảng; Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới,... Đến nay, Đảng bộ thị xã đã thực hiện có hiệu quả mô hình Bí thư Đảng ủy cấp xã, đồng thời là Chủ tịch UBND; Bí thư Chi bộ, đồng thời là Trưởng ấp; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã. Đến nay, Đảng bộ thị xã có 62 tổ chức cơ sở Đảng, 70/70 khóm, ấp trên địa bàn thị xã đều có tổ chức đảng, đảng viên. Qua đánh giá, phân loại hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh chiếm 76% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy 45%/năm), (trong đó, có trên 25% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên). Chất lượng kết nạp đảng viên mới ngày càng được nâng cao, không chạy theo số lượng. Nhiều năm liền Đảng bộ thị xã Tân Châu được công nhận “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI

Trong chặng đường mới, để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Tân Châu tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá như: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Khai thác lợi thế kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế biên mậu để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, bền vững, đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới để tạo thế ổn định, vững chắc cho sự phát triển chung của thị xã. Quan tâm, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng then chốt. Trong công tác xây dựng Đảng, quan tâm chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đạt được kết quả trên, là nhờ có sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; sự nỗ lực không ngừng của các cấp ủy đảng trong quá trình quán triệt, vận dụng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh, thị xã, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của các ngành cấp tỉnh, từ đó xây dựng các kế hoạch, giải pháp sát tình hình thực tế để triển khai thực hiện. Có thể nói, dấu ấn nhiệm kỳ (2015 – 2020) đã đạt được trong 5 năm qua, sẽ là tiền đề vững chắc, để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Tân Châu tự tin trên lộ trình hội nhập và phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, xây dựng quê hương xứ lụa Tân Châu ngày càng phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển chung của tỉnh và đất nước./.

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .