Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Văn Hóa - Xã Hội

Tân Châu:Hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng : 10/07/2019
Tác giả : VĂN PHÔ
Xem với cở chữ : T T T

Tính đến 10 giờ, ngày 23/4/2019, tiến độ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trên địa bàn thị xã Tân Châu đã hoàn thành phỏng vấn 41.225/41.225 hộ, đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch đề ra. Theo đó, nội dung điều tra gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động, việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư, được thực hiện vào thời điểm 0 giờ, ngày 1/4/2019 đến ngày 25/4/2019
Qua hơn 20 ngày ra quân, kết quả điều tra trên địa bàn thị xã Tân Châu đã hoàn thành sớm hơn so với tiến độ thời gian đề ra. Hầu hết các điều tra viên đã thực hiện tốt các thao tác sử dụng phần mền CAPI, nắm chắc địa bàn, các nội dung điều tra như: xác định nhân khẩu thực tế thường trú, cách hỏi, phỏng vấn người dân và ghi phiếu chi tiết theo từng nhóm thông tin,… đã được tập huấn thông suốt. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được Ban Chỉ đạo thị xã và các xã – phường phối hợp các ngành, đoàn thể tăng cường triển khai đồng bộ, quyết liệt, sâu rộng đến từng địa bàn dân cư; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại các trục đường chính và nơi đông dân cư; đồng thời in, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình,để giúp người dân nắm bắt được quy mô của cuộc Tổng điều tra và thấy rõ nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin cho điều tra viên. Đài Truyền thanh thị xã và các xã – phường tăng cường thông tin tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống loa; tổ chức lồng ghép về tổng điều ta trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ; dán các thông tin quan trọng về tổng điều tra tại trụ sở UBND xã, phường,… để nhân dân hiểu rõ mục đích về cuộc tổng điều tra, nên các điều tra viên tiếp cận hộ thu thập thông tin được dễ dàng, điều tra nhanh gọn, đúng thông tin; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nhằm hạn chế sai sót trong điều tra,…
Có thể nói, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên địa bàn, phân tích quá trình phát triển dân số, nhà ở trên phạm vi cả nước và địa phương. Qua đó, đáp ứng nhu cầu về thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch giai đoạn 2021-2030; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .