Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Phường, Xã

Phường Long Châu

Ngày đăng : 06/08/2019
Tác giả : Thanh Nguyên
Xem với cở chữ : T T T
- Địa chỉ: Phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. - Điện thoại: (076) 3532406 - 6553906 - 3553902 - Fax: (076) - Email: longchau@angiang.gov.vn

Lãnh đạo   Ủy Ban Nhân Dân Phường
Chủ Tịch

Huỳnh Thị Tuyết Trinh

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Chủ Tịch

Nguyễn Viết Thắng

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Lãnh đạo   Ủy Ban MTTQVN Phường
Chủ Tịch

Phạm Sơn Điền

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Lãnh đạo   Hội Đồng Nhân Dân Phường
Phó Chủ Tịch

Lê Chí Dũng

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn

  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .