Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Văn Hóa - Xã Hội

Tân Châu: Kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Ngày đăng : 09/10/2020
Tác giả : VĂN PHÔ
Xem với cở chữ : T T T
Những năm qua, thị xã Tân Châu triển khai kịp thời, đồng bộ, sâu rộng và có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách chăm lo gia đình người có công cách mạng, chính sách giảm nghèo – việc làm và bảo trợ xã hội. Qua đó, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Với nguyên tắc “Công bằng, công khai và kịp thời”, trong 5 năm qua, Phòng lao động, thương binh và xã hội thị xã đã tham mưu Thị ủy, UBND thị xã xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch về triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả quả nổi bật về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cụ thể là đối với chính sách đền ơn đáp nghĩa và chăm lo các đối tượng xã hội được quan tâm thực hiện tốt; đến nay, thị xã Tân Châu có trên 3.798 người có công là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được ghi nhận tôn vinh, được hưởng các trợ cấp ưu đãi và hơn 1.874 gia đình được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến các loại. Đã tổ chức cất và sửa nhà cho 800 hộ gia đình chính sách với số tiền trên 30 tỷ đồng và cất 4 căn nhà tình nghĩa với số tiền 200 triệu đồng; hỗ trợ ưu đãi giáo dục cho 522 lượt học sinh, sinh viên là con của thương binh với tiền trên 780 triệu đồng; cấp thẻ BHYT cho người có công và thân nhân của họ là 2850 thẻ/năm với số tiền chi trả trên 1,8 tỷ đồng/năm. Tổ chức đưa 411 lượt người có công đi điều dưỡng tập trung, đồng thời thực hiện chế độ chi điều dưỡng tại gia đình cho 1400 lượt người có công không đi điều dưỡng tập trung được với số tiền chi trên 1,2 tỷ đồng. Thương binh Trần Văn Dựa, ngụ phường Long Hưng nhận xét: “Chú thấy, chính quyền địa phương rất là quan tâm đến gia đình chính sách như là định kỳ các ngày lễ, tết, tổ chức đoàn đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà. Đối với gia đình thương binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, địa phương cũng quan tâm, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn làm ăn, rồi quan tâm hỗ trợ học bỗng cho con em thương binh,…”.

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, thị xã chỉ đạo các xã, phường kiện toàn ban giảm nghèo và đề ra các nghị quyết, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo cụ thể cho từng năm. Nhờ đó, mà tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của thị xã đã giảm dần qua từng năm, kết quả từ 2.786 hộ nghèo, tỷ lệ 6,36% giảm còn 1.018 hộ, tỷ lệ 2,31% (tương đương giảm 1,01%/năm). Cùng với đó, thị xã còn tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016 – 2020, thị xã Tân Châu có 215 hộ được phê duyệt, đã thực hiện 79 căn (trong đó, cất mới 48 căn, sửa chữa 31 căn). Các chính sách về tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, điện nước sinh hoạt, cung cấp thông tin được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Diện đối tượng yếu thế được hỗ trợ ngày càng mở rộng, mức trợ cấp được điều chỉnh tăng theo quy định, đã cấp trên 15.600 thẻ BHYT cho hộ nghèo và trên 17.000 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo. Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Tân Châu đánh giá:“Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Công tác từ thiện xã hội - đồng hành cùng người nghèo, hướng tới một thế giới không để ai bị bỏ lại phía sau”, thị xã đã tiếp nhận nhiều hoạt động từ thiện xã hội của nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp với số tiền trên 40 tỉ đồng để cất mới, sửa chữa nhà ở, trợ giúp học hành khám chữa bệnh, trợ giúp khó khăn đột xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã đã tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh chi hỗ trợ cho 24.377 đối tượng với tổng số tiền 24 tỷ 480 triệu đồng (trong đó có 719 người có công với cách mạng, 7.614 đối tượng bảo trợ xã hội, 16.044 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 676 người bán vé số, 2.934 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động”.

Đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, cũng được thị xã chú trọng triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp. Kết quả, trong 5 năm qua, đã tổ chức mở 125 lớp dạy nghề nông thôn với 4.697 người dự học, qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 35% năm 2016, đến năm 2019 đạt 42%. Thực hiện Đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 – 2020, đến nay đã có 33 lao động đang làm việc tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Đối với công tác bảo trợ xã hội cũng đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Trên địa bàn thị xã có 8.383 người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, với tổng kinh phí chi trả 39,300 tỷ đồng/năm. Tổ chức đưa 20 đối tượng là người cao tuổi không nơi nương tựa, người khuyết tật nặng không người chăm sóc vào nuôi dưỡng tập trung Tại Trung tâm BTXH tỉnh An Giang. Hàng năm, có gần 2.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, thông qua các hoạt động như: Hỗ trợ quà nhân  các dịp lễ, tết; hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bệnh tim bẩm sinh, bị khuyết tật chi, khuyết tật vùng mặt và các bệnh về mắt.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Phòng lao động, thương binh và xã hội thị xã Tân Châu tiếp tục tham mưu Thị ủy, UBND thị xã xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Cụ thể là tiếp tục đề ra mục tiêu thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn lao động, có kế hoạch đào tạo nghề dài hạn, tạo điều kiện để người dân địa phương có công ăn việc làm. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngày càng tốt hơn; nhất là, huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực nhà nước, đảm bảo người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên. Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay với chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng xã, phường lành mạnh không tệ nạn xã hội.

Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Tân Châu nhấn mạnh:“Để đạt được mục tiêu trên, cần tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau: Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực nhà nước thực đầy đủ các chính sách đối với người có công. Triển khai thực hiện tốt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giải quyết việc làm, chương trình nông thôn mới. Duy trì vững chắc thành quả, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững gắn với dạy nghề, giải quyết việc làm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm nghèo theo chuẩn mới phù hợp và thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Phối hợp với Bưu điện thị xã và UBND xã, phường triển khai thực hiện tốt Đề án “Chi trả chính sách trợ giúp bảo trợ xã hội” theo quy định. Triển khai thực hiện tốt Chương trình bảo vệ trẻ em và Chương trình hành động vì trẻ em trong giai đoạn mới”.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, cho thấy việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Tân Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, qua đó góp phần tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .