Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Phòng Ban Chuyên Môn

Công An Thị xã Tân Châu

Ngày đăng : 06/08/2019
Tác giả : Thanh Nguyên
Xem với cở chữ : T T T
- Địa chỉ: Số 16, đường Phạm Hùng, khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. - Điện thoại: (0763) 822154 - Fax: (0763) 822447 - Email: congan.tanchau@angiang.gov.vn

Lãnh Đạo Công An Thị Xã
Giám Đốc

Lê Văn Ở

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Giám Đốc

Nguyễn Trung Hiếu

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Giám Đốc

Lê Hồng Em

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Giám Đốc

Huỳnh Văn Lâm

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn
Phó Giám Đốc

Phan Văn Dũng

SĐT: 09xxxxxxxx
Email: xxx@angiang.gov.vn

  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .