Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Khoa học công nghệ - CNTT

Hiệu quả từ mô hình giảm lượng giống gieo sạ

Ngày đăng : 25/07/2019
Tác giả : Trần Thị Vậy - Số điện thoại: 0168 377 9532. Trạm Khuyến nông TX. Tân châu- An Giang.
Xem với cở chữ : T T T

Ở vụ Hè Thu năm 2017, Trạm Khuyến nông Tân Châu phối hợp với hộ ông Nguyễn Văn Khiết ngụ tại ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, TX Tân Châu, An Giang thực hiện mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm lượng giống gieo sạ trong canh tác lúa với mật độ sạ 100kg/ha, diện tích 5.000 m2 , sử dụng giống OM 6976 cấp xác nhận do Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời phân phối. Qua hơn ba tháng thực hiện, mô hình đã đạt được hiệu quả khả quan và hi vọng sẽ được nhiều nông dân áp dụng.
Về hiệu quả kinh tế, nhờ áp dụng giảm giống kết hợp ứng dụng chương trình “3 Giảm 3 Tăng”, “1 Phải 5 Giảm” nên bước đầu đã giảm được lượng giống gieo sạ từ 80-100 kg/ha, giảm được 2 lần phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) so với ruộng đối chứng ( ruộng canh tác theo tập quán cũ: sạ với mật độ: 180-200 kg/ha ). Qua đó, ý nghĩa và hiệu quả của mô hình là giảm được chi phí về: giống lúa và thuốc BVTV nhưng năng suất lại tăng nên gia tăng được lợi nhuận.
Sau hơn ba tháng thực hiện, năng suất lúa của ruộng mô hình đạt 6,98 tấn/ha, ruộng đối chứng đạt 6,22 tấn/ha. Như vậy, ruộng mô hình có năng suất cao hơn ruộng đối chứng là 0,76 tấn/ha. Chi phí sản xuất của ruộng mô hình thấp hơn so với ruộng đối chứng là: 1.872.660 đồng/ha. Hiệu quả kinh tế: với giá bán 5.300 đồng/kg thì lợi nhuận của ruộng mô hình là 19.126.000 đồng/ha, ruộng đối chứng chỉ được lợi nhuận: 13.689.400 đồng. Như vậy, lợi nhuận của ruộng mô hình cao hơn ruộng đối chứng (sạ dầy theo tập quán cũ) là 5.436.660 đồng/ha. 
Theo ông Nguyễn Văn Khiết, chủ hộ thực hiện mô hình trình diễn cho biết:  “ Tham gia mô hình giúp tôi có kiến thức và kinh nghiệm canh tác mới để ứng dụng vào sản xuất, cụ thể vụ Hè Thu năm 2017 ngoài diện tích tham gia mô hình tôi còn áp dụng 1,5 ha đất còn lại cũng sạ với mật độ sạ 10kg/1.000 m2 . Kết quả làm tôi rất phấn khởi vì canh tác theo phương thức mới với mật độ gieo sạ: 100 kg/ha thì mức độ gây hại của sâu bệnh hại ít hơn, lúa nẩy chồi nhiều hơn, cứng cây hơn, năng suất cao hơn so với canh tác theo kiểu cũ”.
Ông Nguyễn Văn Khiết cho biết thêm “Trước đây bà con trong vùng đều có tập quán sạ dầy đến 180 – 200 kg/ha, nay được tham gia mô hình, được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật  sạ thưa kết hợp việc áp dụng chương trình “3 Giảm 3 Tăng”, “1 phải 5 giảm” trên đồng ruộng của mình và tôi nhận thấy mô hình rất hiệu quả, lợi nhuận của tôi đã tăng cao hơn các hộ bên ngoài trên 5 triệu đồng/ha. Các vụ sản xuất lúa kế tiếp tôi sẽ tiếp tục áp dụng kỹ thuật này vào sản xuất để tăng thêm lợi nhuận cho gia đình”.
Trong thời gian tới việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm lượng giống gieo sạ là cần thiết. Khi ứng dụng người sản xuất nên chọn giống lúa đạt chất lượng, đồng thời diệt ốc trước khi gieo sạ. 
Trong thời gian qua, phần lớn bà con ngại áp dụng sạ thưa do sợ ốc ăn mất lúa giống và không có chuẩn bị lúa giống để cấy lại. Do đó để áp dung việc sạ thưa có hiệu quả cần quản lý ốc trước khi gieo sạ bằng biện pháp cho nước vào ruộng khoảng một đến hai ngày sau cho ốc trồi lên mặt nước, sau đó phun thuốc diệt ốc. Bên cạnh đó, quản lý cỏ cũng cần được quan tâm ngay từ đầu vụ bằng biện pháp phun thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm sau khi sạ từ một đến hai ngày tuổi càng sớm càng tốt.
Đối với phân  bón, nên sử dụng phân đơn để dễ điều chỉnh lượng phân theo nhu cầu cây lúa. Bón phân tập trung vào các giai đoạn quan trọng của cây lúa: Bón lót trước khi gieo sạ, bón thúc lần 1 (8-12 ngày sau sạ), bón thúc lần 2 lúc lúa đẻ nhánh (18-22 ngày sau sạ), bón đón đòng (khi cây lúa có đòng từ 1-2 mm), bón rước hạt nhằm gia tăng số chồi hữu hiệu và số hạt trên bông để ruộng lúa cho năng suất cao nhất.
Đối với thuốc bảo vệ thực vật trong 40 ngày đầu sau khi sạ, cần hạn chế phun thuốc trừ sâu để bảo tồn thiên địch trên đồng ruộng. Bên cạnh đó, nên quản lý nước theo phương pháp ngập khô xen kẽ để giúp bộ rễ lúa ăn sâu nhằm hạn chế đỗ ngã khi điều kiện thời tiết bất lợi.
Giảm giống gieo sạ có ý nghĩa rất quan trọng giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, giúp cây lúa phát triển khỏe, hạn chế  đỗ ngã, tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản và góp phần tăng lợi nhuận./. 

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .