Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
An Ninh Quốc Phòng

Công an thị xã Tân Châu đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp thị xã

Ngày đăng : 26/07/2019
Tác giả :
Xem với cở chữ : T T T
Ngày 20/7/2019 Công an thị xã Tân Châu vừa triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp thị xã Tân Châu.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm đó là: làm tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng, địa bàn; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đại hội. Bám sát các bước chuẩn bị, tổ chức Đại hội, chủ động dự kiến các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra và phương án giải quyết. Rà soát, tham mưu Thị ủy, UBND thị xã giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng. Xây dựng, triển khai các kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn trọng điểm. Tăng cường quản lý Nhà nước về xuất, nhập cảnh, cư trú,... Đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, khám phá án, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội; triển khai các biện pháp PCCC, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ,... Chuẩn bị phương tiện kỷ thuật, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thực hiện nghiêm công tác trực ban, trực chiến và chế độ thông tin báo cáo theo quy định, đặc biệt là trong thời gian cao điểm diễn ra Đại hội.

  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .