Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Hoạt động HĐND - UBND

Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh An Giang giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Châu Phong

Ngày đăng : 10/07/2019
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T

Sáng ngày 14/03//2018, ông Nguyễn Đắc Tài – Tỉnh ủy viên – Bí thư thị ủy – Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang (đơn vị thị xã Tân Châu) dẫn đầu đoàn công tác đến giám sát thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tại xã Châu Phong, cùng đi với đoàn có các đại biểu HĐND tỉnh: ông Huỳnh Hữu Đức – Đại biểu HĐND Tỉnh, ông Nguyễn Minh Hùng – Chủ tịch UBND Thị xã, ông Trương Hồng Sơn, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã. 
Thời gian qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Châu Phong đã triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới đến nay đạt 13/19 tiêu chí, 40/49 chỉ tiêu xây dựng NTM, từ đó, kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn khởi sắc, bước đầu đã thay đổi nhận thức của nhân dân về thực hiện xây dựng NTM.
Tại buổi giám sát, lãnh đạo các ngành thị xã cũng gợi mở những giải pháp, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn để địa phương thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM tại xã Châu Phong ngày càng đạt hiệu quả cao và bền vững.
Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, ông Nguyễn Đắc Tài – Tỉnh ủy viên – Bí thư thị ủy – Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức khác nhau, tuyên truyền từ trong gia đình, cơ quan đến toàn xã hội. Cán bộ địa phương phải quyết tâm, tận tụy với công việc, có tính quyết đoán và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục trong nhân dân, đồng thời biết lắng nghe tiếp thu những ý kiến đóng góp, để thực hiện công tác nhiệm vụ ngày càng hoàn thiện. Ngoài ra, địa phương xây dựng báo cáo sát với tình hình thực tế và xây dựng lộ trình thực hiện, tổ chức sơ kết hàng tháng, đồng thời, xác định xây dựng NTM chính là phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân và quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại góp phần đưa xã Châu Phong đạt chuẩn NTM đúng theo lộ trình đã đề ra.

  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .