Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Hoạt động Đảng, Đoàn Thể

Tân Châu: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Ngày đăng : 18/07/2019
Tác giả : VĂN PHÔ
Xem với cở chữ : T T T
Sáng ngày 18/7/2019, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đến dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Đắc Tài, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ trì Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ thị xã Tân Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Thị ủy đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, sâu sát đến các Chi bộ, đảng viên và Nhân dân thông suốt các Nghị quyết của Đảng và nội dung quy định của Điều lệ Đảng. Nhất là, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt hiệu quả thiết thực, lan tỏa trong thực tiển, qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội ở địa phương. Tinh thần đoàn kết trong nội bộ Đảng được phát huy, các chủ trương, Nghị quyết đều được bàn bạc dân chủ, sát với thực tiển, tạo lòng tin Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy. Qua đánh giá, phân loại hàng năm, Đảng bộ thị xã có trên 25% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% Bí thư Đảng ủy cấp xã, đồng thời là Chủ tịch UBND; 100% Bí thư Chi bộ, đồng thời là Trưởng ấp. 

Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc; Công tác Dân vận đạt kết quả tích cực, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các ý kiến tham luận, nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương, đơn vị; nhất là phân tích, làm rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở cơ sở… từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thị ủy Nguyễn Đắc Tài yêu cầu nhiệm kỳ mới 2020-2025, các Cấp ủy Đảng, Chi bộ cơ sở cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Cấp ủy, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, các chế độ quy định; triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các biểu hiện vi phạm. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực,… nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .