Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Hoạt động Đảng, Đoàn Thể

Đảng bộ phường Long Châu nâng cao chất lượng xây dựng đảng, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Ngày đăng : 14/02/2021
Tác giả : Khiêm Tín
Xem với cở chữ : T T T
Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong tình hình dịch bệnh Covid 19 tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế, xã hội của người dân. Tuy nhiên, Đảng bộ phường Long Châu đã thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đặc biệt, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, duy trì, nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị; trên cơ sở đó, trong năm 2021, cả hệ thống chính trị quyết tâm đưa Nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

     Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường luôn xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hằng năm sát với tình hình thực tế của địa bàn; hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo sát với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, đảng viên, gắn với việc nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong phát triển kinh tế, xã hội cũng như các phong trào tại cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong quá trình công tác

                   

    Một trong những giải pháp được Đảng bộ phường Long Châu tích cực thực hiện để phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh đó là chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Hàng năm, Đảng ủy phường đã thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra khi tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Qua công kết quả công tác kiểm tra – giám sát, tất cả đảng viên đều thực hiện tốt chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy định 47 về “những điều đảng viên không được làm”. Tính đến nay không có đảng viên vi phạm, đa số các chi bộ và đảng viên nhìn nhận rõ những hạn chế của bản thân, của chi bộ để có biện pháp khắc phục. “Thì sinh hoạt chi bộ đã được cải tiến nhờ sinh hoạt chủ đề, và chủ đề của năm nay là vệ sinh môi trường; Thông qua đó, thì chất lượng sinh hoạt chi bộ đã cải tiến rất nhiều, qua những hình ảnh là coi như người ta sống ven đường không tạt nước ra đường, hè thông thoáng, rồi có những sọt rác của bên vệ sinh môi trường để người ta coi như tiện trong sinh hoạt của người ta giữ vệ sinh tốt”. Ông Phan Văn Phương, đảng viên sinh hoạt chi bộ khóm Long Châu, phường Long Châu cho biết.

     Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII), đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình những quan điểm sai trái, lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong địa bàn được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự thống nhất ý chí, hành động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường. Ông Nguyễn Quốc Thắng, phó Bí thư Thường trực đảng ủy phường, cho biết: “Để đạt được kết quả trên, là do Đảng ủy phường tập trung lãnh chỉ đạo nghiêm túc, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện là kịp thời, thống nhất về tư tưởng chỉ đạo, cách làm với phương châm là phải thẳng thắn, khách quan, trung thực, đoàn kết nội bộ; Từ đó, cũng kiểm điểm trên tinh thần xây dựng để làm sao tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, thì Đảng bộ phường cũng chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát cũng như cái giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thì công tác vận động quần chúng luôn được quan tâm, chỉnh đốn và ngày càng đi vào chiều sâu, do đó cũng đã làm tiền đề để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm qua”.

 

      Cùng với triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phường còn thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” công khai trong nhân dân: Các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, kế hoạch thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn nâng chất phường văn minh đô thị; các quy trình bình xét hộ nghèo, đối tượng BTXH, hộ gia đình văn hóa; xã hội hóa các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn; giải quyết tốt các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, nên không có trường hợp đơn thưa, khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện đông người,... Từ đó, các công trình xây dựng theo phương châm  “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã phát huy hiệu quả thiết thực, đảm bảo chất lượng, góp phần thay đổi diện mạo của phường.

     Trong thời gian qua, địa phương đã thực hiện việc nâng cấp, bê tông hóa 18 con hẻm, 05 cống thoát nước, rãi đá cấp phối đường cộ nghĩa địa nhân dân với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng và gần đây nhất là nhân dân tự vận động các mạnh thường quân đóng góp rãi đá đường vào nghĩa địa nhân dân với chiều dài gần 300 m, xây dựng Phòng chẩn trị đông y của phường, tổ chức chỉnh trang cột cờ ở các khóm, bê tông hóa con hẻm tổ 02 khóm Long Hưng với chiều dài 60m. “Cái đường mới làm, có đèn thành ra đi bà con đi cũng sáng cũng mừng, cũng nhờ phườngi, khóm hỗ trợ”. Cô Võ Thị Thúy, ngụ  khóm Long Thạnh, phường Long Châu, phấn khởi nói.

 

     Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Long Châu đề ra các mục tiêu tổng quát như: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, giữ vững kỷ cương, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh, tăng trưởng kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng /năm, thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng người có công, xây dựng môi trường văn hóa - xã hội văn minh, nâng chất các tiêu chí “Phường văn minh đô thị”, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Phó Bí thư Thường trực đảng ủy Nguyễn Quốc Thắng, cho biết: “Thứ nhất, phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, nhất là đối với cán bộ, đảng viên phải thật sự bản lĩnh chính trị; thứ hai, học tập chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của đảng phải thật sự nghiêm túc;  thứ ba, quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình, những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực về kinh tế, về xã hội; đặc biệt, là duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt được về phường văn minh đô thị, phấn đấu kinh tế phát triển theo từng năm, phục vụ tốt hơn nữa trong bộ máy công quyền để làm sao làm hài lòng người dân. Thì cũng phải tuyên truyền thay đổi hành vi ứng xử của người dân theo hướng tích cực nơi công cộng, trong cái buôn bán và tham gia giao thông cũng như bảo vệ môi trường để từng bước phường Long Châu trở thành phường đô thị văn minh xanh - sạch - đẹp”.

             

     Với mục tiêu đưa Phường Long Châu phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Đảng bộ phường sẽ tập trung huy động các nguồn lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV đề ra, hướng tới xây dựng quê hương Long Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

   

 

  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .