Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Hiệu quả từ mô hình “Ngày không hẹn, Ngày không viết”

Ngày đăng : 07/04/2021
Tác giả : Ngọc Bích
Xem với cở chữ : T T T
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Đoàn phường Long Sơn đã đưa vào thực hiện mô hình “Ngày không hẹn, Ngày không viết”.

                 

    Từ khi bắt đầu triển khai, mô hình đã thật sự mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công. Đặc biệt trong thời gian, địa phương phối hợp với Công an thị xã thực hiện làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn; hàng ngày rất nhiều người dân đến bộ phận một cửa trích lục hồ sơ để bổ sung đầy đủ các thủ tục cho việc làm thẻ căn cước công dân. Có sự hỗ trợ của lượng lực thanh niên viết hộ người dân các biểu mẫu thủ tục hồ sơ hành chính đã góp phần giảm tải công việc cho cán bộ chuyên môn và người dân. 

                  

     Cô Trần Thị Ngọc Giới, ngụ khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Long Sơn để làm thủ tục trích lục giấy khai sinh để làm thẻ căn cước công dân, đã nhận được sự hỗ trợ của cán bộ và các bạn đoàn viên thanh niên ở đây, hướng dẫn mọi trình tự thủ tục liên quan. Nhờ vậy, thay vì phải chờ đợi, việc giải quyết thủ tục đã diễn ra rất nhanh chóng. Cô Trần Thị Ngọc Giới, bày tỏ: “ Các em đoàn thanh niên cũng nhiệt tình đối với dân, hướng dẫn và viết hộ các biểu mẫu giấy tờ. Đặc biệt đối với thời điểm người dân đến liên hệ giao dịch nhiều, thì luôn cả phó Chủ tịch phường và cán bộ tập trung hướng dẫn cho người dân để thuận lợi cho việc làm giấy tờ tại đây. Tôi thấy hết sức cảm động; mấy em cũng nhiệt tình, chỉ dẫn đối với dân”.

                  

     Với mô hình này, khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn để đáp ứng đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định chuyển đến công chức tiếp nhận xử lý hồ sơ kiểm tra, trình ký và trả kết quả ngay, thay vì phải mất nhiều thời gian. Mô hình đã nhận được sự đồng tình, hài lòng của người dân và góp phần nâng cao hiệu quả việc cải cách hành chính. Chị Văng Thảo Hiền, Bí thư phường Đoàn Long Sơn, cho biết thêm: “Trong tháng thanh niên năm 2021, phường Đoàn Long Sơn có ra mắt mô hình hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính thứ 4 “ngày không viết, ngày không hẹn”, để ghi hộ hoặc hướng dẫn cho bà con nhân dân các thủ tục hành chính, đặc biệt bổ sung các ngày tháng sinh, trong đợt cao điểm thực hiện căn cước công dân năm 2021. Trong quá trình thực hiện thì đoàn thanh niên hướng dẫn các thủ tục theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn của bộ phận một cửa, qua đó cũng giúp đỡ cho người dân hoàn thành đầy đủ hồ sơ để được cấp  căn cước công dân đúng theo qui định”.

   Mô hình “Ngày không viết, Ngày không hẹn” đã giúp phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân, tăng thêm sự thân thiện giữa người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. Mô hình còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức và năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân../.

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .