Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Nông nghiệp

Hội Nghị thành lập Hợp tác xã trồng cây ăn trái Vĩnh Xương - Phú Lộc

Ngày đăng : 30/03/2021
Tác giả : Thanh Thúy
Xem với cở chữ : T T T
Sáng 30/3/2021, xã Vĩnh Xương tiến hành Hội nghị thành lập Hợp tác xã trồng cây ăn trái Vĩnh Xương- Phú Lộc.

                   

     Tại hội nghị, Đại diện HTX báo cáo kết quả vận động thành lập HTX trồng cây ăn trái Vĩnh Xương - Phú Lộc, đến nay có 60 thành viên tham gia, có tổng diện tích sản xuất 500ha, với 1.156 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 300.000 đồng, tổng số vốn huy động gần 347 triệu đồng. Hoạt động theo luật HTX năm 2012. Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp vật tư nông nghiệp, thu mua và tiêu thụ nông sản cho thành viên va cộng đồng, sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap.

                 

               

     Hội nghị đã thông qua Điều lệ, Phương án sản xuất, kinh doanh của HTX và bầu Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên, trong đó biểu quyết thống nhất ông Trần Minh Quang, giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Huỳnh Văn Hiệp, Giám đốc hợp tác xã và 2 phó giám đốc, bầu Ban kiểm soát 4 thành viên.

                   

     Hợp tác xã thành lập với mục tiêu tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chung của thành viên, tăng thêm lợi ích thiết thực; giúp thành viên ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào canh tác; từng bước đẩy mạnh liên kết tạo sức mạnh trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho thành viên và các hộ nông dân; từng bước đưa HTX ngày càng phát triển vững mạnh mang lợi ích kinh tế cho thành viên và người dân tại địa phương; duy trì và giữ vững việc thực hiện hiệu quả tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất trong xây dựng Nông thôn mới. 

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .