Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng nông thôn mới

Tân Châu: Tiếp đoàn làm việc về xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng : 03/04/2021
Tác giả : Thúy Hằng
Xem với cở chữ : T T T
Ông Phạm Thái Bình, phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác vừa đến làm việc về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, tại thị xã Tân Châu. Tiếp đoàn có ông Đặng Văn Nê, UVBTV thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã.

                  

     Đến nay, toàn thị xã có 04/09 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 02 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới. Hiện còn 05 xã đang trong giai đoạn thực hiện, cơ bản bình quân mỗi xã đạt 12 tiêu chí và trên 38 chỉ tiêu xây dựng NTM, cụ thể các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt là tiêu chí về quy hoạch, giao thông, điện, cơ sở vật chất văn hóa, về thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm, xây dựng hệ thông chính trị và về quốc phòng an ninh.

                  

     Dự kiến, tổng nguồn vốn để Tân Châu đầu tư xây dựng 05 xã đạt chuẩn NTM là gần 693 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương, Tỉnh và Thị xã là trên 682 tỷ đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp. Phân kỳ nguồn vốn đầu tư xây dựng xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn NTM vào năm 2021; Vĩnh Xương và Phú Lộc trong năm 2022; năm 2023 đối với xã Tân Thạnh và Lê Chánh.

                  

     Tại buổi làm việc, các ban, ngành thị xã và các địa phương cũng trình bày thực trạng, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng NTM. Các sở, ngành tỉnh cũng đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các ngành, địa phương đã nêu và định hướng giải pháp thảo gỡ trong thời gian tới.

                  

     Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Văn Nê, Ủy viên Ban Thường vụ Thị nủy,  Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các ngành, địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp của các Sở, ngành tỉnh, Văn phòng điều phối tỉnh; cần rà soát lại các danh mục vốn chi tiết cụ thể phù hợp lộ trình thực hiện, các ngành thị xã cần hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện. Xem xét chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, lộ trình đạt từng tiêu chí, nhất là đối với các tiêu chí không cần vốn, tập trung nguồn lực để khắc phục những hạn chế, tồn tại. Tiếp tục duy trì và nâng chất các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và NTM nâng cao. Phấn đấu trong năm 2024 thị xã hoàn thành Đề án “Xây dựng thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

                                                                             

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .