Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Tân Châu – Nhiều cải cách để người nghèo tiếp cận nguồn vốn vay

Ngày đăng : 03/04/2021
Tác giả : Khương Duy
Xem với cở chữ : T T T
Thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH ) thị xã Tân Châu xác định nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ tối đa cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên được tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng. Từ đó đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong vay vốn một cách có hiệu quả. Giúp cho những hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện làm ăn cải thiện kinh tế, ổn định cuộc sống.

                  

     Ông Phạm Phú Quốc, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Tân Châu cho biết, việc đơn giản hóa thủ tục cho vay, tích cực phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác, không ngừng cắt giảm những thủ tục không cần thiết… là những giải pháp mà NHCSXH thị xã triển khai quyết liệt nhằm tạo thuận lợi cho người nghèo, gia đình thuộc diện chính sách tiếp cận vốn vay ưu đãi. Việc giao dịch giữa ngân hàng với người dân đều được thực hiện tại buổi giao dịch ở các xã, phường nên tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Một trong những cách làm đạt hiệu quả trong công tác quản lý khách hàng chính là áp dụng sổ vay vốn. Theo đó, mỗi khách hàng vay vốn sẽ được NHCSXH cấp một “Sổ vay vốn” với mã số khách hàng sử dụng trong suốt quá trình vay vốn chính sách tại nơi cư trú. “Sổ vay vốn” tích hợp đầy đủ các thông tin khách hàng nên đã thay thế tất cả các loại giấy tờ, biểu mẫu phải kê khai khi vay vốn như trước đây. 

    Với việc cắt giảm nhiều giấy tờ và thủ tục không cần thiết, ngân hàng đã tạo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình vay vốn ưu đãi, việc phát hành biên lai thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm của thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), đã được ngân hàng ủy nhiệm cho tổ trưởng Tổ TK&VV thu hàng tháng từ hộ vay và nộp vào ngân hàng thông qua điểm giao dịch cố định tại xã, phường và được ngân hàng thanh toán hoa hồng. Ông Phạm Phú Quốc, chia sẻ: “Cùng với cải cách quy trình cho vay, ngân hàng cũng có mô hình huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức cá nhân tại điểm giao dịch tại xã, chỉ với mức gửi tối thiểu ban đầu 500.000 đồng, người dân đã có thể mở sổ tiết kiệm tích lũy hàng tháng mà không phải đến trung tâm thị xã, giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại, bảo đảm an toàn. Mọi hoạt động cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm đều được thực hiện một cách nghiêm túc tại điểm giao dịch xã, phường”.

                  

     Bên cạnh đó, việc phân công cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn, được thực hiện theo công văn số 3249 ngày 12/10/2012 của Tổng Giám đốc NHCSXH VN. Cán bộ tín dụng được phân công theo dõi địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ: Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc thực hiện chính sách tín dụng tại địa phương, như: Xây dựng kế hoạch tín dụng, phân bổ vốn, xác định đối tượng vay vốn, xử lý nợ xấu... Đôn đốc Tổ trưởng Tổ TK&VV tổ chức họp bình xét cho vay có sự tham gia dự họp và giám sát của các thành phần theo quy định, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng thụ hưởng. Thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định đối với các khoản cho vay theo quy định phải thẩm định.  Tập hợp hồ sơ vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ các Tổ TK&VV, khách hàng gửi lên; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, hoàn thiện hồ sơ vay vốn để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân theo quy định. Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại địa bàn xã được giao theo dõi và tham mưu, đề xuất với Giám đốc Phòng giao dịch các giải pháp xử lý.

    Hiện nay tại 9 xã , 5 phường của thị xã Tân Châu đều có cán bộ tín dụng NHCSXH thị xã, được phân công theo dõi, mỗi cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn phụ trách từ 2 đến 3 xã, phường. Anh Nguyễn Hoàng Minh, cán bộ tín dụng NHCSXH thị xã Tân Châu, phụ trách địa bàn xã Châu Phong và phường Long Sơn, cho biết: “Để thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua, bản thân luôn bám sát địa bàn và chủ động phối hợp với cùng các tổ chức hội, đoàn thể để thực hiện chỉ tiêu tín dụng tại địa bàn. Bên cạnh, thường xuyên phối hợp với đoàn thể xã, phường  về chính sách tín dụng ưu đãi, giải đáp thắc mắc cũng như tiếp thu những ý kiến của nhân dân liên quan đến ngân hàng chính sách xã hội trong phạm vi trách nhiệm của mình”.

    Với đặc thù của nguồn vốn tín dụng chính sách, nên việc cán bộ tín dụng thường xuyên phối hợp cùng hội, đoàn thể các xã, phường tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng, bình xét đối tượng cho vay, kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn vay, đôn đốc người vay thực hiện đúng nghĩa vụ hoàn trả vốn, lãi là những nhiệm vụ chủ yếu được lãnh đạo NHCSXH và lãnh đạo hội, đoàn thể các cấp Hội quan tâm thực hiện. Chị Lê Thị Linh, xã Tân An vay vốn học sinh sinh viên, cho biết: “Tới định kỳ vay thì mình chỉ cần thông qua tổ trưởng, tổ trưởng sẽ liên hệ với ngân hàng làm các thủ tục cho mình vay. Đến ngày giao dịch thì chỉ ra xã nhận tiền thôi, không có qua thủ tục nào khác, không phải qua ngân hàng”.

                  

     Tính đến nay, doanh số cho vay là gần 35 tỷ đồng với các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên là trên 7,3 tỷ đồng và cho vay hỗ trợ việc làm… NHCSXH thị xã thực hiện ủy thác cho vay thông qua các Tổ chức hội, đoàn thể là 13/13 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ đạt hơn 300 tỷ đồng đồng, chiếm 99,85% tổng dư nợ, tăng so với năm 2019hơn 5 tỷ  đồng, tỷ lệ tăng 1,75%.

    Trong thời gian tới, ông Phạm Phú Quốc, Giám đốc NHCSXH thị xã Tân Châu, cho biết: “NHCSXH thị xã tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với hội, đoàn thể nhận ủy thác, trong đó cần tiếp tục thực hiện tốt hơn việc trao đổi thông tin hai chiều giữa NHCSXH với các tổ chức hội; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao chất lượng cán bộ hội, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp tổ chức có hiệu quả hoạt động tại các Điểm giao dịch xã, phường; thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng”.

    Với những giải pháp sát thực trong cải cách hành chính, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Tân Châu luôn hoàn thành tốt việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo có nguồn tiền vượt qua khó khăn, làm ăn ổn định cuộc sống, học sinh sinh viên được cắp sách trên trường. Góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tại quê hương Tân Châu.

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .