Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Hoạt động HĐND - UBND

Toàn tỉnh An Giang có 16 đơn vị bầu cử, 62 đại biểu HĐND tỉnh được bầu - Thị xã Tân Châu là đơn vị bầu cử số 11

Ngày đăng : 23/02/2021
Tác giả : - Nguồn: Theo baoangiang.com.vn
Xem với cở chữ : T T T
Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa ban hành Quyết định số 26 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, toàn tỉnh có 16 đơn vị bầu cử (ĐVBC), với 62 đại biểu HĐND tỉnh.

                  

     Cụ thể: TP. Long Xuyên gồm ĐVBC số 1 (phường Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh và xã Mỹ Hòa Hưng), có 5 đại biểu HĐND tỉnh được bầu và ĐVBC số 2 (phường Bình Đức, Bình Khánh, Đông Xuyên, Mỹ Xuyên, Mỹ Hòa và xã Mỹ Khánh), có 4 đại biểu được bầu; TP. Châu Đốc là ĐVBC số 3, với 3 đại biểu được bầu; huyện Châu Thành là ĐVBC số 4, với 5 đại biểu được bầu; huyện Châu Phú có ĐVBC số 5 (thị trấn Cái Dầu, xã Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Long, Bình Mỹ, Bình Thủy), với 4 đại biểu được bầu và ĐVBC số 6 (thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, xã Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Khánh Hòa, Mỹ Phú), với 3 đại biểu được bầu; huyện Tịnh Biên là ĐVBC số 7, có 4 đại biểu được bầu; huyện Tri Tôn ĐVBC số 8, có 4 đại biểu được bầu; huyện Thoại Sơn ĐVBC số 9, có 5 đại biểu được bầu; huyện An Phú ĐVBC số 10, có 5 đại biểu được bầu; TX. Tân Châu ĐVBC số 11, có 5 đại biểu được bầu; huyện Phú Tân có ĐVBC số 12 (thị trấn Phú Mỹ, xã Phú Bình, Hiệp Xương, Phú Xuân, Phú Thọ, Phú Hưng, Bình Thạnh Đông, Tân Hòa, Tân Trung), có 3 đại biểu được bầu và ĐVBC số 13 (thị trấn chợ Vàm, xã Phú An, Phú Thành, Hòa Lạc, Phú Hiệp, Phú Long, Phú Lâm, Phú Thạnh, Long Hòa), có 3 đại biểu được bầu; huyện Chợ Mới có ĐVBC số 14 (thị trấn Chợ Mới, xã Kiến An, Mỹ Hội Đông, Kiến Thành, Nhơn Mỹ); ĐVBC số 15 (thị trấn Mỹ Luông, xã Long Điền A, Long Điền B, Mỹ An, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân) và ĐVBC số 16 (xã Long Giang, Long Kiến, An Thạnh Trung, Hội An, Hòa Bình, Hòa An), mỗi đơn vị bầu cử có 3 đại biểu được bầu.

  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .