Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Hoạt động HĐND - UBND

Tân Châu tổng kết Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018

Ngày đăng : 10/07/2019
Tác giả : Bích Trâm-Ngọc Thạnh (Đài truyền thanh TX Tân Châu)
Xem với cở chữ : T T T

Chiều ngày 21/12/2017 Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào “TDĐKSDĐSVH” năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Đến dự có ông Nguyễn Phước Hiền – Phó Phòng nghiệp vụ xây dựng nếp sống văn hóa gia đình thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang; ông Trần Hòa Hợp - Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH’ thị xã Tân Châu.
Trong năm 2017, Phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã đạt kết quả tích cực; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được chú trọng, vận động Quỹ vì người nghèo trên 11 tỷ 300 triệu đồng, hỗ trợ trên 37.000 đối tượng; cất mới và sữa chữa 25 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; mở 35 lớp dạy nghề theo Đề án 1956 của TTCP, giải quyết việc làm trên 6.400 lao động nông thôn; đến nay tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới 1.936 hộ, chiếm 4,43%. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm, từ nguồn xã hội hóa đã sửa chữa 5 di tích, với sồ tiền gần 800 triệu đồng; việc xây dựng nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện theo truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc…Trong năm đã có 39.855/43.633 hộ được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa; đạt 91,34%, 142/144 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và 68/70 khóm ấp đạt chuẩn văn hóa, trogn đó ấp 5 xã Vĩnh Xương và ấp Phú Quý xã Phú Lộc tiếp tục duy trì điểm sáng văn hóa biên giới; đã có nhiều mô hình hay, việc làm ý nghĩa, thiết thực trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” được nhân rộng. 
Năm 2018, Ban chỉ đạo Phong trào ‘TDĐkXDĐSVH” thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung nâng cao chất lượng phong trào gắn cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu giữ vững danh hiệu khu dân cư tiên tiến, khóm, ấp văn hóa, gia đình văn hóa; duy trì mô hình điểm sáng văn hóa biên giới. Phát huy vai trò tự quản cộng đồng và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phấn đấu 02/5 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, 4/9 xã đạt chuẩn xã văn hóa NTM, xây dựng gia đình văn hóa đạt thực chất trên 70%; 90% cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị ông Trần Hòa Hợp - PCT UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào đánh giá cao kết quả đã đạt được. Đồng thời đề nghị thời gian tới các thành viên Ban chỉ đạo phong trào từ thị xã đến xã-phường nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ đã giao; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích ý nghĩa nội dung phong trào đến quần chúng nhân dân; đảm bảo thực hiện các loại hồ sơ thủ tục tinh gọn, tránh rờm rà; nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH từng khóm, ấp, xã phường./.

  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .