Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang
Ban Dân vận Thị Ủy (06/08/2019)

- Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. - Điện thoại: (076) 3822880 - 3532900

Thị Ủy (06/08/2019)

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. - Điện thoại: (0763) 822209 - Fax: (076)

  • 1
  • Thánh đường Chăm -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .