Thị xã Tân Châu

UBND xã Vĩnh Xương

  • Ông: Bùi Thái Hoàng

    (Bí Thư -Chủ tịch UBND xã)

    Điện thoại: 0918.351.303

  • BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ UBND XÃ VĨNH XƯƠNG

    Điện thoại: 02963.524.736

  • Email: vinhxuong@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND xã Vĩnh Xương - thị xã Tân Châu

Copyright © 2018 tanchau.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/vinhxuong.All Rights Reserved