Thị xã Tân Châu

UBND xã Vĩnh Hòa

  • Ông Nguyễn Thanh Minh

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 0976889333

  • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Vĩnh Hòa

    Điện thoại: 02963.xxx.xxx

  • Email: vinhhoa@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND xã Vĩnh Hòa - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 tanchau.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/vinhhoa.All Rights Reserved