Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Tin tức sự kiện

Tân Châu: Tiếp đoàn kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng : 28/06/2024
Tác giả : Hạnh Phúc
Xem với cở chữ : T T T
Sáng ngày 27/6/2024, Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh do ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dẫn đoàn có buổi kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Tân Châu. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch UBDN thị xã.

                   

   Đoàn kiểm tra các nội dung về kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Kiểm tra việc thực hiện niêm yết, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở cơ quan đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.  Việc giải quyết thủ tục hành chính; tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác thu phí, lệ phí trong giải quyết các thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (cấp tỉnh, huyện, xã). Ứng dụng công nghệ thông tin trong công bố và giải quyết thủ tục hành chính (ứng dụng phần mềm một cửa, công bố thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử - cung cấp dịch vụ công trực tuyến).

                   

   Số lượng thủ tục hành chính công khai tại Bộ phận một cửa đối với của thị xã là 325 thủ tục hành chính, cấp xã là 190 thủ tục hành chính. Số lượng thủ tục hành chính công khai trên cổng dịch vụ công tỉnh/ cổng thông tin điện tử thị xã là 532 thủ tục hành chính. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tổng số hồ sơ tiếp nhận là hơn 11.250 hồ sơ, gồm trực tuyến, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính. Đã giải quyết hơn 10.600 hồ sơ.

                   

   Các thành viên đoàn kiểm tra đã đóng góp ý kiến về các mặt đã đạt và chưa đạt ở bộ phận 1 cửa của xã Tân An và thị xã Tân Châu, đồng thời nêu ra những giải pháp giải quyết những tồn tại khó khăn của bộ phận 1 cửa.

                   

   Kết luận tại buổi kiểm tra, ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được đối với hoạt động dịch vụ hành chính công của xã Tân An và UBND thị xã Tân Châu. Đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND quan tâm đối với những nội dung cần khắc phục, chấn chỉnh theo hướng dẫn; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các văn bản của UBND tỉnh, đặc biệt là thủ tục hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về dịch vụ công trực tuyến. Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính mà trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành chính./.

 

 

 

Tin, ảnh Hạnh Phúc

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .