Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 ǀ Cách để có giấy xác nhận thông tin cư trú dùng thay thế hộ khẩu

Ngày đăng : 27/12/2022
Tác giả : Ngọc Minh
Xem với cở chữ : T T T
Khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, giấy xác nhận thông tin cư trú có thể dùng thay thế. Vậy muốn có giấy xác nhận đó phải làm cách nào?

Thời gian qua, Bộ Công an đã tổ chức thu thập, cập nhật hơn 100 triệu dữ liệu dân cư (dữ liệu đã được “làm sạch” hơn 96%); thực hiện cấp hơn 70,2 triệu CCCD gắn chip.

Bộ Công an cũng đã chính thức đưa vào vận hành khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 1-7-2021 và sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thông tin công dân...

Khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, một trong những tài liệu, giấy tờ thay thế để công dân thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính gồm: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, CCCD, CMND, thông báo số định danh cá nhân, thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giấy xác nhận thông tin về cư trú là văn bản do cơ quan đăng ký cư trú cấp cho người dân trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

Cách để có giấy xác nhận thông tin cư trú: Căn cứ khoản 1 Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA công dân yêu cầu xác nhận thông tin cư trú có thể thực hiện bằng hai cách. Cách thứ nhất đến trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú bất cứ đâu trên cả nước để đề nghị xác nhận thông tin cư trú (công an xã, phường, thị trấn,…). Cách thứ hai là gửi yêu cầu xác nhận thông tin cư trú qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp người không có nơi thường trú, tạm trú có yêu cầu xác nhận về việc khai báo cư trú; có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.

Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận của cá nhân hoặc hộ gia đình chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

 

 

 

 

Ngọc Minh – ST

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .