Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị giao ban việc thực hiện hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng : 21/07/2022
Tác giả : Trần Huyện
Xem với cở chữ : T T T
Ban thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị giao ban cụm 3 gồm các đơn vị, TX. Tân Châu, huyện Chợ Mới, Phú Tân và huyện An Phú, về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Đến dự có ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy; cùng lãnh đạo huyện Chợ Mới, huyện Phú Tân và huyện An Phú.

                   

   Theo đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, kết luận số 01-KL/TW đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân 4 địa phương Chợ Mới, Phú Tân, An Phú và TX. Tân Châu về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác.

                   

   Đối với thị xã Tân Châu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã quan tâm triển khai thực hiện, nhất là từ khi thực hiện số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua học tập chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Ban Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Kết quả đã tổ chức triển khai đến 59/59 chi, đảng bộ cơ sở với 4.203/4.216 đảng viên. Từ việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại thị xã Tân Châu có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hệ thống chính trị và trong nhân dân, trên tất các các lĩnh vực đáng được biểu dương, nhân rộng. Chỉ tính riêng năm 2021, thị xã xét và đề xuất và được UBND tỉnh khen thưởng 5 cá nhân và 3 tập thể;  Tỉnh ủy khen thưởng cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã; có 38 cá nhân và 14 tập thể được chọn khen thưởng tại hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đây là những cá nhân, tập thể có những đóng góp tích cực cho xã hội, là những tấm gương về đạo đức lối sống. Qua đó, tạo động lực phát huy hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí mInh trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thời gian tới.

                 

   Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thự thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện của thị xã Tân Châu qua  một năm thực hiện Kết luận 01–KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chia sẻ, gợi mở thêm những nội dung, lĩnh vực để thị xã Tân Châu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và cụ thể bằng những mô hình, công trình thiết thực gắn với địa phương, đơn vị trong thực hiện Kết luận 01–KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, để xứng đáng với kỳ vọng của người dân Tân Châu, góp phần cùng với tỉnh An Giang hoàn thành tốt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                   

                   

                   

                   

   Dịp này, Hội nghị tặng giấy khen UBND tỉnh cho 2 tập thể và 3 cá nhân, giấy khen của UBND thị xã cho 5 tập thể và 15 cá nhân, có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022.

 

 

 

Trần Huyện

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .