Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Chuyển đổi số

Tân Châu: Tổ chức tập huấn chuyển đổi số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày đăng : 17/08/2023
Tác giả : Thúy Hằng
Xem với cở chữ : T T T
Sáng ngày 17/08/2023, UBND thị xã Tân Châu phối hợp cùng Sở thông tin và Truyền thông, Viễn thông An Giang tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống số hóa số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và nghiệp vụ số hóa trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho các đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan chuyên môn thị xã; các cán bộ công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã, phường.

                   

   Tham gia lớp tập huấn các đại biểu được hướng dẫn quy trình nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Ký số trả kết quả giải quyết thủ tục TTHC bản điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

                   

   Đồng thời, chuyên viên Sở thông tin và Truyền thông tỉnh còn hướng dẫn khai thác 20 trường dữ liệu công dân trên CSDL quốc gia về Dân cư phục vụ xác thực thông tin công dân nộp hồ sơ TTHC; khai thác, sử dụng thử nghiệm Hệ thống số hóa số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC.

                   

   Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan chuyên môn thị xã và các công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp nắm được yêu cầu nhiệm vụ, cách thức triển khai thực hiện các nội dung về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo Nghị định số 45, Đề án số 06 của Chính phủ. Đồng thời, nắm vững kiến thức, quy trình về số hóa hồ sơ, từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ của nền hành chính công trong quá trình chuyển đổi số.

                                                                    

 

 

Thúy Hằng

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .