Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tân Châu: Không xét nghiệm tầm soát định kỳ 01 lần/tuần cho tất cả nhân sự tại đơn vị

Ngày đăng : 23/11/2021
Tác giả : Ngọc Minh
Xem với cở chữ : T T T

   UBND thị xã vừa ban hành công văn số 2225/UBND-VX điều chỉnh điểm 4 của Công văn số 2149/UBND-VX, ngày 11/11/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Tân Châu, đối với nội dung có liên quan thực hiện xét nghiệm  tầm soát cán bộ, công chức,  viên chức, người lao động.

   Theo đó, UBND thị xã yêu cầu Các cơ quan, bàn ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường chỉ thực hiện xét nghiệm tầm soát khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có biểu hiện, triệu chứng nghi nhiễm hoặc khi phát hiện trong đơn vị có F0 và cần tầm soát truy vết theo quy định (không xét nghiệm tầm soát định kỳ 01 lần/tuần cho tất cả nhân sự tại đơn vị).

   Nguồn kinh phí mua sắm sinh phẩm xét nghiệm sử dụng nguồn kinh phí của các đơn vị.

   Các nội dung còn lại vẫn thực hiện theo Công văn số 2149/UBND-VX, ngày 11/11/2021, UBND thị xã.

 

 

Ngọc Minh

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .