Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

CHUYÊN MỤC KINH TẾ - XÃ HỘI

Tân Châu: Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực

Ngày đăng : 23/06/2022
Tác giả : Hạnh Phúc
Xem với cở chữ : T T T
Những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã cụ thể hóa chương trình hành động số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến nam 2025; từng bước đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo lao động xã hội và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

   Đáp ứng nhu cầu, vị trí việc làm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đối với các lao động ngoài xã hội, như nông dân, quản lý hợp tác xã… Được tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn, góp phần nâng cao sự hiểu biết và kiến thức trong sản xuất kinh doanh. Trong đó thị xã tập trung, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của tỉnh gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp tối đa và nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống an sinh xã hội của mọi người dân.

                   

   Tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh THPT

   Chú trọng thực hiện tốt công tác phát triển thanh niên tại Trường Trung học phổ thông là một trong những biện pháp đột phá nhằm thực hiện thành công việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị xã giai đoạn hội nhập như hiện nay. Đổi mới tư duy quản lý Công tác phát triển thanh niên học sinh tại trường trung học phổ thông, các điểm trường trên địa bàn luôn phối kết hợp việc đổi mới hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp giáo dục với nhiệm vụ phát triển thanh niên học sinh. Đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng giảng dạy đạo đức, lối sống, dạy ngoại ngữ, tin học, phát triển khả năng sáng tạo, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn được triển khai, từ đó nhiều năm liền chất lượng giáo dục, đào tạo của thị xã luôn đứng ở tốp đầu của tỉnh. Thầy Bạch Thái Học, Bí thư Đoàn trường THPT Tân Châu, cho biết: “Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho các em học sinh; lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt của chi đoàn. Thông qua việc phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường tổ chức được khoảng 9 buổi tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại lớp, với khoảng 497 học sinh khối lớp 12 tham dự. Thông qua các buổi tư vấn, nhà trường có những chia sẻ, giải đáp thắc mắc cho các em học sinh về lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân, sở thích đam mê cá nhân và nhu cầu xã hội”.

   Thị xã luôn chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã không ngừng nỗ lực đổi mới về công tác quản lý, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh. Các trường THPT, trường Trung cấp Kỹ Thuật – Tổng hợp An Giang cơ sở tại Tân Châu đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện có hiệu quả tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng với các hoạt động tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị trong giảng dạy và đổi mới phương pháp giáo dục; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp luôn được quan tâm, chú trọng.

   Số lượng cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao trên địa bàn thị xã ngày càng tăng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương. Chú trọng thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển ngành giáo dục – đào tạo. Việc tập trung phát triển và nâng cao nguồn nhân lực được xem là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thị xã. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới quá trình lãnh đạo, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tập trung đào tạo bồi dưỡng người lao động như nông dân, quản lý hợp tác xã, người quản lý hộ kinh tế cá thể những lớp tập huấn ngắn hạn, để nông dân từng bước tiếp thu và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

   Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, với các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, cụ thể như 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí, việc làm. 100% cán bộ, công chức được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh, vị trí công tác; được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn; đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh các trường THCS, THPT. Tổ chức tập huấn cho giáo viên về kiến thức cơ bản và kỹ năng cần có trong hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp.

   Trong đó, đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đó là: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp gắn với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

                   

   Thầy Bạch Thái Học, cho biết: “Trong thời gian tới, về phía nhà trường cũng tiếp tục bám sát tình hình thực tế của đơn vị, tổ chức các buổi tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, định hướng cho các em học sinh; tăng cường các tiết học ngoại khóa, các hoạt động ngoại khoá được triển khai định kỳ giúp nâng cao năng lực cho học sinh, bám sát với chuẩn đầu ra chung của trường. Tiếp tục tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường nhận thức, định hướng đúng đắn về hướng học, lao động nghề nghiệp, khởi nghiệp trong tương lai; giúp cho các em học sinh nhận định đúng về thị trường lao động và có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm trong tương lai”.

   Đẩy mạng phát triển nguồn nhân lực, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, thái độ, tác phong trong lao động, đạo đức, có tâm huyết, có nâng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. /.

 

Hạnh Phúc

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .