Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

CHUYÊN MỤC KINH TẾ - XÃ HỘI

Tân Châu: Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày đăng : 07/03/2021
Tác giả : MINH QUÝ
Xem với cở chữ : T T T
Ủy Ban bầu cử thị xã Tân Châu vừa có Quyết định, ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó,  thị xã Tân Châu có tổng số 14 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND thị xã được bầu là 34 đại biểu, cụ thể:

Bầu cử 2 đại biểu có 8 đơn vị cử gồm: Đơn vị bầu cử số 2 xã Vĩnh Hòa; đơn vị bầu cử số 3 xã Phú Lộc - Tân thạnh; đơn vị bầu cử số 5 xã Long An; đơn vị bầu cử số 6 Phường Long Châu; đơn vị bầu cử số 9 phường Long Sơn; đơn vị bầu cử số 11 xã Phú Vĩnh; đơn vị bầu cử số 12 xã Lê Chánh; đơn vị bầu cử số 14 (các ấp Vĩnh Tường 2, Châu Giang, Hòa Long, Hòa Thạnh) xã Châu Phong.

Bầu cử 3 đại biểu có 6 đơn vị cử gồm: Đơn vị bầu cử số 1 xã Vĩnh Xương; đơn vị bầu cử số 4 xã Tân An; đơn vị bầu cử số 7 phường Long Hưng; đơn vị bầu cử số 8 phường Long Thạnh; đơn vị bầu cử số 10 phường Long Phú; đơn vị số 13 gồm (các ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Tường 1, Phũm Soài) xã Châu Phong.

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .