Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng đảng

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ 17, khóa XII

Ngày đăng : 29/06/2024
Tác giả : Trần Huyện
Xem với cở chữ : T T T
Sáng ngày 28/6/2024, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII (mở rộng) lần thứ 17, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đến dự có có đại diện cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Văn Cọp, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Chủ trì Hội nghị.

                   

   Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế thị xã tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất của 3 khu vực tiếp tục tăng, đặc biệt là hoạt động thương mại dịch vụ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 7.189 tỷ đồng, tăng 5,81% so với cùng kỳ và đạt 48,66% so kế hoạch năm. Du lịch đón trên 17.000 lượt khách tham quan, tăng 34% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn trên 94 tỉ đồng, đạt 76,82% so Nghị quyết HĐND và tăng 47,35% so cùng kỳ. Thị xã chủ động triển khai lập Đồ án quy hoạch chung thị xã đến năm 2045 và Đề án rà soát, xây dựng kế hoạch thành lập các phường: Phú Vĩnh, Tân An, Long An, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương, làm cơ sở để lập Đề án đề nghị công nhận thành phố, phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại II trước năm 2035.

   Về sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, diện tích sản xuất lúa chất lượng cao ngày càng được mở rộng, tình hình chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản có chiều hướng phát triển tích cực. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang từng bước thực hiện đạt mục tiêu thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, với 2 xã Lê Chánh và Tân Thạnh quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2024.

   Lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, nhất là công tác chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi lao động, sản xuất thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tình hình ANCT và trật tự ATXH tiếp tục được giữ vững.

                   

   Về Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Thị ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 21/6/2007 và Kết luận số 24-KL/TU, ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Tân Châu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Ban Thường vụ Thị ủy đã xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều chủ trương lớn, ban hành nhiều công văn chỉ đạo, kế hoạch, quy định, quy chế, hướng dẫn… nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng toàn diện trên các lĩnh vực. Khối đoàn kết dân tộc được phát huy, niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng lên.

                   

   Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã, nhận định 6 tháng cuối năm 2024, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân trên địa bàn thị xã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thị xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: “ Chủ động phối hợp các Sở, Ngành tỉnh hoàn thiện xây dựng quy hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch chung của thị xã, qua đó kêu gọi đầu tư, phấn đấu hoàn thành quy hoạch phân khu 5 phường và thực hiện quy hoạch 5 xã lên phường; thực hiện sửa chữa chợ Tân Châu, đồng thời bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ theo quy định; phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện; triển khai các giải pháp chống hạn, nạo vét các kênh mương đảm bảo phục vụ tốt vụ Hè Thu và Thu Đông, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Hướng dẫn, hỗ trợ xã Tân Thạnh, Lê Chánh đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2024 và thực hiện các bước quy trình hồ sơ đề nghị công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng đối với các dự án: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương; Tuyến dân cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu xã Châu Phong; tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã Tân Châu (2009 – 2024). Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, các địa bàn trọng điểm, biên giới; duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với chính quyền và nhân dân quận Leuk Daek, tỉnh Kandal, Campuchia”.

                   

   Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Cọp, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm. Bí thư Thị ủy cũng chia sẻ và thống nhất với những khó khăn hạn chế mà các đơn vị đã nêu ra tại Hội nghị. Để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Bí thư Thị ủy, nhấn mạnh: “Trên cơ sở kết quả đạt được, cũng như đánh giá những tồn tại, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 đã đề ra với phương châm “tăng tốc cho phát triển”. Về kinh tế - xã hội: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2045 sau khi được tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện các quy hoạch khác, bảo đảm đồng bộ. Triển khai các giải pháp tổ chức sản xuất thắng lợi vụ Hè Thu, đồng thời chuẩn bị kế hoạch vụ Thu Đông sắp tới.

   Quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, khai thác tốt các nguồn thu về đất đai, tài sản dôi dư... Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Thường xuyên kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình về y tế, giáo dục, giao thông. Quá trình thực hiện phải bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng đất công, đất bãi bồi, tài nguyên, khoáng sản; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép tài nguyên, khoáng sản.

   Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân tuyến dân cư kênh Vĩnh An và các cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn nhất là Kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã Tân Châu (2009-2024).

   Về quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại: Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo kế hoạch, tổ chức tốt việc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đối với phường Long Thạnh, phường Long Châu, xã Châu Phong, diễn tập phòng thủ dân sự đối với xã Long An. Tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC nhằm hạn chế tai nạn cháy nổ xảy ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để đơn tồn đọng, kéo dài. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận của các Đoàn thanh tra, kiểm toán; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể và theo dõi, giám sát thực hiện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật theo đúng tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Thực hiện tốt công tác đối ngoại của cấp ủy, của chính quyền và các lực lượng chức năng với chính quyền huyện LekDek, tỉnh KanDal - Vương quốc Campuchia, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển”.

                   

   Về Công tác xây dựng Đảng và Dân vận, Bí thư Thị ủy đề nghị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chủ trương của Trung ương, tỉnh, thị xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chủ đề năm 2024. Tiếp tục biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các công việc liên quan đến tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” giai đoạn 2023-2025.

   Bí thư Thị ủy đề nghị: “ Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp toàn diện giữa Thị ủy Tân Châu với Thành ủy Thủ Đức. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” đối với phường Long Thạnh và xã Long An. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân của người đứng đầu cấp ủy các cấp; làm tốt công tác nắm và phản ánh dư luận xã hội. Xây dựng, quản lý và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán đặc thù và lực lượng chính trị nòng cốt phù hợp với tình hình, đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, để kịp thời báo cáo cấp ủy”.

   Phát huy những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Bí thư Thị ủy tin tưởng rằng cấp ủy, chính quyền sẽ khắc phục được khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 đã đề ra.

 

 

 

Trần Huyện

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .