Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Tin tức sự kiện

Tân Châu: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ngày đăng : 20/01/2023
Tác giả : Minh Quý
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã Tân Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có ông Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở tư pháp tỉnh An Giang; ông Nguyễn Ngọc Vệ, Chủ tịch UBND thị xã.

                   

                   

                   

   Năm 2022, ngành Tư pháp thị xã đã bám sát, triển khai kịp thời chương trình, kế hoạch công tác tư pháp và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thị xã đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, từ đó, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở, trong năm, đã tham mưu UBND thị xã tổ chức, phối hợp tổ chức 548 cuộc tuyên truyền với 11.855 lượt người tham dự. Hiện toàn thị xã có 67 tổ hoà giải với trên 439 hòa giải viên, hoạt động hòa giải cơ sở tiếp tục có nhiều khởi sắc, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác chứng thực, hộ tịch được triển khai theo trình tự, thủ tục, đảm bảo đúng quy định, đặc biệt là việc triển khai Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, Đề án 06 của Chính phủ và việc áp dụng Phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân gắn với triển khai Luật Hộ tịch ngày càng được hiện đại hoá, kịp thời và giảm thiểu sai sót, nhận được sự hài lòng của nhân dân....

   Năm 2023, ngành Tư pháp thị xã sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong quá trình triển khai các hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính; thực hiện đúng quy định luật hộ tịch, chứng thực; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho cán bộ ngành tư pháp, thành viên các tổ hòa giải cơ sở, từng bước nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của địa phương.

   Cũng tại đây, Hội nghị đã dành thời gian để thảo luận, trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực, xử lý vi phạm hành chính; công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, nhất là các văn phòng công chứng. Đồng thời, trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

   Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Vệ, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị công chức ngành Tư pháp toàn thị xã cần phát huy tính chủ động, linh hoạt hơn trong việc phát hiện, đồng thời kiến nghị xử lý kịp thời những vướng mắc, bất cập trong các quy định pháp luật; nâng cao hiệu quả, vai trò tham mưu của ngành Tư pháp, nhất là trong công tác pháp lý; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính về hộ tịch, chứng thực; thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021.

 

 

 

Minh Quý

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .