Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023

Ngày đăng : 30/12/2022
Tác giả : Minh Quý
Xem với cở chữ : T T T
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự tại điểm Tân Châu có các đồng cán bộ chủ chốt thị xã.

                   

                   

                   

   Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh triển khai chuyên đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và những quan điểm, chủ trương, giải pháp trong xây dựng văn hóa, con người An Giang. Theo đó, chuyên đề sẽ được dùng trong sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân tỉnh nhà.

   Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, chuyên đề năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được xây dựng trên tinh thần gắn nội dung học tập và làm theo Bác, với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Chuyên đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người An Giang, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI.

   Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của từng cán bộ, đảng viên, từng ngành, từng cấp, xem đây là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm.

   Song song đó, cần kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 

 

 

 

Minh Quý

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .