Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Tân Châu: Phát động thi đua Tháng hành động “giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến” trên địa bàn thị xã Tân Châu

Ngày đăng : 07/06/2024
Tác giả : Thúy Hằng
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã Tân Châu vừa ban hành kế hoạch số 946 /KH-UBND phát động thi đua Tháng hành động “giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến” trên địa bàn thị xã.

   Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước; hỗ trợ, xử lý nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của thị xã trong năm 2024, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp. Người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến. Tổ chức triển khai có hiệu quả việc cải thiện và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn thị xã, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

                   

   Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Lâm yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thị xã và UBND các xã, phường thường xuyên theo dõi, tự kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến của đơn vị nhằm nắm bắt tiến độ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, kịp thời chỉ đạo các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thị xã và các xã, phường sử dụng chữ ký số, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, các phần mềm thanh toán trực tuyến và đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến. Đồng thời, kiểm tra kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của các cơ quan, ban, ngành thị xã và UBND các xã, phường.

   Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng tư pháp thị xã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với các hồ sơ thủ tục hành chính trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công cách mạng, … thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với các hồ sơ thủ tục hành chính trong các lĩnh vực chứng thực, tư pháp, hộ tịch,… thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật.

   Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị, tổ chức nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch.

                    

   UBND các xã, phường tăng cường tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, phường; tích cực hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, đồng thời áp dụng, hỗ trợ thanh toán trực tuyến. Đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch. Chỉ đạo Tổ Công nghệ số cộng đồng tích cực, chủ động tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn người dân về việc sử dụng các nền tảng số phục vụ trong đời sống xã hội, phát triển kinh tế; góp phần tích cực thay đổi nhận thức và thói quen của người dân trong việc thực hiện công nghệ số, nâng cao kiến thức về giải quyết thủ tục hành chính thông qua các Cổng dịch vụ công của tỉnh.

   Theo đó, tiêu chí thi đua là cung cấp 100% thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình theo Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn. 100% dịch vụ công (đủ điều kiện) cung cấp trực tuyến toàn trình. 90% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, ban, ngành thị xã, đạt tỷ lệ 80% và Ủy ban nhân dân cấp xã đạt tỷ lệ 75%. Thời gian phát động thi đua từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 17/7/2024./.

 

 

 

Tin, ảnh Thúy Hằng

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .