Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Tân Châu: Phát động thi đua phát triển Chính quyền số và bảo đảm An toàn thông tin mạng gắn với cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng : 31/07/2022
Tác giả : Trần Huyện
Xem với cở chữ : T T T
Uỷ ban nhân dân thị xã Tân Châu vừa triển khai Kế hoạch Phát động thi đua phát triển Chính quyền số và bảo đảm An toàn thông tin mạng gắn với cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.

   Theo đó, việc phát động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hướng tới phát triển Chính quyền số và bảo đảm An toàn thông tin mạng gắn với CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã.

                   

   Chia sẻ các kinh nghiệm thành công của việc chuyển đổi số trong các đơn vị, các sáng kiến, giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số hiệu quả gắn với CCHC để phục vụ nhân dân. Khuyến khích các cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức), đơn vị tích cực tham gia ứng dụng CNTT trong công việc hành chính hàng ngày, cũng như giao tiếp trao đổi thông tin, văn bản điện tử; phát huy hiệu quả các phần mềm và ứng dụng đã triển khai, thực hiện tốt chủ đề thi đua.

   Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm một cửa, minh bạch hóa các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã; đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tăng cường ứng dụng chữ ký số, sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc giữa các cá nhân, tổ chức trong cơ quan nhà nước. Tăng cường ứng dụng CNTT kết hợp xã hội hóa trong giải quyết các TTHC. Nâng cao tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

   

   Đối tượng thi đua gồm: những tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã.

   

 

   Thời điểm phát động thi đua: Kể từ ngày UBND thị xã ban hành Kế hoạch Phát động thi đua đến 31/12/2022.

 

 

 

Tin, ảnh: Trần Huyện 

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .