Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Phổ biến giáo dục pháp luật - Cải cách hành chính

Tân Châu: Triển khai kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Ngày đăng : 11/11/2022
Tác giả : Thúy Hằng
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã Tân Châu vừa ban hành kế hoạch số 1919/KH-UBND về việc tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022”.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 15/11-15/12/2022, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. UBND thị xã, yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế.

Đối với Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã tiếp tục duy trì, nhận rộng mô hình xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường Trung học cơ sở phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tốt các hoạt động trong Tháng hành động, tích cực tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong trường học, nhất là huy động sự tham gia của các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả các giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, đặc biệt là học sinh nữ. Ưu tiên hỗ trợ học bổng, trợ cấp khó khăn cho đối tượng học sinh nữ;

Trung tâm y tế thị xã tuyên truyền nâng cao nhận thức trong giới nữ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ ngành y tế quan tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tăng cường thực hiện dịch vụ tư vấn giới tính, tuyên truyền, tư vấn nâng cao nhận thức phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tư vấn tình dục an toàn cho lứa tuổi vị thành niên; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ từ 15 - 49 tuổi tại cộng đồng…  Đồng thời, Công an thị xã tăng cường kiểm tra, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đề nghị UBMTTQVN thị xã thát động và triển khai đến Ban công tác Mặt trận ở từng địa bàn dân cư phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

UBND 14 xã, phường xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 tại địa phương.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 là điểm nhấn trong năm, nhằm tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới toàn thị xã./.

 

 

 

Thúy Hằng

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .