Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Xây dựng nông thôn mới

Tân Châu: Kiểm tra kết quả xây dựng NTM tại xã Vĩnh Xương

Ngày đăng : 31/07/2022
Tác giả : Thanh Thúy – Trần Huyện
Xem với cở chữ : T T T
Ông Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND thị xã làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Xương. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Bùi Thái Hoàng, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã.

                   

   Tại đây, địa phương báo cáo tóm tắt thực trạng, kết quả  thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới. Đồng thời, Đoàn kiểm tra hồ sơ minh chứng các văn bản liên quan đến các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của từng ngành phụ trách. ….. Đến thời điểm này, xã Vĩnh Xương cơ bản đạt 15/19 tiêu chí, 48/57 chỉ tiêu nông thôn mới. Đối với 4 tiêu chí chưa đạt địa phương cũng đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới, gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiếp tục phối hợp Phòng quản lý đô thị thị xã thực hiện các bước thủ tục tiếp theo nhằm hoàn thiện việc quản lý quy hoạch; tiêu chí số 4 về điện, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân trong xã đảm bảo sử dụng điện an toàn; tiêu chí số 5 về trường học, tiếp tục phối hợp các ngành chức năng và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện các thủ tục đầu tư nâng cấp các điểm trường; tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, để rác đúng nơi quy định, không vứt vỏ chai nhựa chứa thuốc bảo vệ thực vật xuống kênh, mương, thành lập các mô hình phân loại, xử lý chất thải bảo vệ môi trường...

                   

                   

   Tại Hội nghị, các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới thị xã, đã thảo luận và đề ra các giải pháp cùng địa phương tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là các tiêu chí: quy hoach, cơ sở vật chất văn hóa, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...

                  

   Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông  Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND thị xã, đề nghị địa phương cần thực hiện quyết liệt với những giải pháp, mà các ngành chuyên môn thị xã đã góp ý trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn hạn chế để hoàn thiện hồ sơ minh chứng. Phó chủ tịch UBND thị xã cũng định hướng một số giải pháp cho từng chỉ tiêu, gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, trước mắt tập trung thực hiện tốt các tiêu chí không cần vốn về xử lý rác thải, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đẩy mạnh hoạt động cải tạo cảnh quan, đường làng nông thôn thông thoáng, sạch đẹp. Đối với các phòng, ban chuyên môn của thị xã, chủ động hướng dẫn kiểm tra tiến độ, thực hiện các tiêu chí chưa đạt của xã, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đưa xã Vĩnh Xương về đích xã nông thôn mới vào cuối năm nay.

 

Thanh Thúy – Trần Huyện

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .