Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

CHUYÊN MỤC KINH TẾ - XÃ HỘI

Tân Châu: Phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực trên địa bàn thị xã

Ngày đăng : 05/07/2024
Tác giả : Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
UBND thị xã ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 29/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2024.

                   

   Theo kế hoạch, về hợp tác xã duy trì, nâng chất 17 HTX NN hiện có; phấn đấu thành lập mới ít nhất 03 HTX NN (trong đó chỉ tiêu thành lập mới theo lộ trình của năm 2024 là 03 HTX NN) phục vụ phát triển các ngành hàng chủ lực của thị xã; Có 70% HTX NN hoạt động hiệu quả, trong đó xếp loại tốt, khá từ 50% trở lên; Có ít nhất 50% số HTX tham gia liên kết tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp. Trong đó, có tối thiểu 01 HTX tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết bền vững với doanh nghiệp tiêu thụ, là HTX tiêu biểu, có khả năng nhân rộng toàn thị xã; Bộ máy quản lý điều hành của HTX đạt ít nhất 25% có trình độ từ cao đẳng trở lên; Có ít nhất 01 HTX về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương (hướng đến có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao hoặc các sản phẩm tiềm năng).

                   

   Đối với tổ hợp tác thường xuyên quan tâm, nâng chất các THT đang hoạt động để thực hiện liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ nông lâm thủy sản cho thành viên, tạo nền tảng để liên kết phát triển thành chuỗi giá trị theo từng ngành hàng.

   Trong đó, tổ chức sản xuất triển khai có hiệu quả Kế hoạch năm 2024 thực hiện Đề án “cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh An Giang” theo Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh; trong đó tập trung phát triển HTX, THT gắn với tái cơ cấu các ngành hàng chủ lực; Tăng cường hỗ trợ các HTX, THT trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản liên kết với doanh nghiệp canh tác theo hướng có chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP, đủ điều kiện an toàn thực phẩm…), cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc...; Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 tại An Giang” theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh; Có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai cho các doanh nghiệp, liên kết với HTX đầu tư, mở rộng, xây dựng khu sản xuất - chế biến – bảo quản nông sản tập trung, hiện đại, khép kín; Tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ các HTX trong việc đăng ký, tổ chức lại (hợp nhất, sáp nhập, chia, tách) theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023; tăng cường công tác giải thể HTX không hoạt động hoặc hoạt động yếu kém không hiệu quả trên địa bàn; đặc biệt là các HTX NN hoạt động không còn khả năng củng cố; Tiếp tục hỗ trợ triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào các HTX NN nhằm tạo vùng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị quy mô lớn, có khả năng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch vào sản xuất.

   Ngoài ra, phát triển thị trường và tiêu thụ nông sản tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các HTX, doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm, diễn đàn quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP mang tầm quốc gia, như Hàng Việt Nam chất lượng cao, hội chợ biên giới, hội chợ OCOP…; Hỗ trợ kết nối theo chuỗi giá trị ngành hàng nông lâm thuỷ sản giữa bên sản xuất (HTX, THT, liên kết doanh nghiệp) với bên tiêu thụ có hệ thống phân phối hiện đại: siêu thị, cửa hàng thực phẩm; tăng cường hợp tác, kết nối vùng, liên vùng để giới thiệu các hàng hóa, nông sản sản xuất theo chuỗi giá trị, có chứng nhận, thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

   Đồng thời có chính sách thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; huy động nguồn lực và củng cố tổ chức quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; sắp xếp, bố trí công chức có năng lực, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTXNN; Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ về tình hình hoạt động của các HTXNN để kịp thời nắm bắt và giúp các HTXNN chấn chỉnh những sai sót trong quá trình hoạt động; Phối hợp với Chi cục PTNT tỉnh kiểm tra hoạt động, giám sát của hợp tác xã nông nghiệp nhằm chấn chỉnh các HTX hoạt động đạt hiệu quả hơn.

                   

   Phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2024 nhằm phát triển các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) nông nghiệp gắn với tổ chức sản xuất hiện đại, liên kết với doanh nghiệp hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, quy mô công nghiệp, khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ; Từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn thị trường quốc tế, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nhằm đảm bảo tính minh bạch và chất lượng sản phẩm; Đổi mới phương thức và hình thức hoạt động của các HTX, THT theo hướng hiện đại, hiệu quả, chuyển đổi tư duy của nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển mối quan hệ sản xuất hài hòa, đồng hành, hợp tác đôi bên cùng có lợi, cùng chia sẻ rủi ro giữa HTX, THT và doanh nghiệp; Tiếp tục nâng cao nhận thức và vai trò của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực kinh tế tập thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp đẩy nhanh phát triển các tổ chức đại diện nông dân gắn với thực hiện liên kết sản xuất nông sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

 

 

 

Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .